utorak, 13. februar 2024.  19:44h
Pročitano 276 puta

Zavod za javno zdravlje Pančevo i učenici ŠOSO Mara Mandić obeležavaju Međunarodni dan dece obolele od raka

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana dece obolele od raka Zavod za javno zdravlje Pančevo pridružuje se akciji koju organizuje ŠOSO „Mara Mandić“ iz Pančeva. 

Humanitarna akcija prodaje radova učenika škole – broševa i magneta koje su učenici izradili u više radionica sa svojim nastavnicima, održaće se 14. februara, kod kafe galerije u Narodnoj bašti Pančevo u trajanju od 13 do 14 časova sa ciljem prikupljanja sredstava za podršku rada NURDORa - Nacionalnog udruženja roditelja dece obolele od raka Humanitarna akcija prodaje radova učenika škole – broševa i magneta koje su učenici izradili u više radionica sa svojim nastavnicima, održaće se 14. februara, kod kafe galerije u Narodnoj bašti Pančevo u trajanju od 13 do 14 časova sa ciljem prikupljanja sredstava za podršku rada NURDORa - Nacionalnog udruženja roditelja dece obolele od raka Pančevo MOJKraj/arhiva

 

Humanitarna akcija prodaje radova učenika škole – broševa i magneta koje su učenici izradili u više radionica sa svojim nastavnicima, održaće se 14. februara, kod kafe galerije u Narodnoj bašti Pančevo u trajanju od 13 do 14 časova sa ciljem prikupljanja sredstava za podršku rada NURDORa - Nacionalnog udruženja roditelja dece obolele od raka.

Međunarodni dan dece obolele od raka je ustanovlјen 2002. godine od strane Međunarodne konfederacije Udruženja roditelјa dece obolele od raka. Od tada se obeležava u 88 zemalјa širom sveta. U Srbiji je ovaj datum postao deo nacionalnog Kalendara javnog zdravlјa 2013. godine, na inicijativu udruženja roditelјa i uz podršku Ministarstva zdravlјa.

Međunarodni dan borbe protiv raka u detinjstvu je globalna kampanja za podizanje svesti o raku u detinjstvu i izražavanje podrške deci i adolescentima obolelim od raka, preživelima i njihovim porodicama.

Ovaj dan promoviše veće poštovanje i dublјe razumevanje pitanja i izazova relevantnih za rak u detinjstvu, koji utiče na decu/adolescente obolele od raka, preživele, njihove porodice i društvo u celini.

Takođe ukazuje na potrebu za pravednijim i bolјim pristupom lečenju i nezi za svu decu obolelu od raka, svuda.

Na osnovu podataka Registra za rak Zavoda za javno zdravlјe Pančevo, u periodu 2018-2022. godine u Južnom Banatu je svake godine 3-6 dece uzrasta 0-19 godina obolevalo (prosek 4,4 dece) i jedno dete je umiralo od malignih bolesti, što je nešto manje nego u prethodnom petogodišnjem periodu (2013-2017), kada je prosečno registrovano šestoro novoobolelih i dvoje umrlih godišnje. 

Tokom 2022. godine šestoro dece uzrasta 0-19 godina je obolelo (pet dečaka i jedna devojčica) i nije bilo smrtnih ishoda. U poslednjih pet godina, umiranje od malignih bolesti kod dece najčešće je registrovano u uzrastu 15-19 godina sa učešćem od 40%, dok je u uzrastima 0-4, 5-9 i 10-14 godina učešće bilo po 20% od ukupnog broja umrlih.

Najčešći maligni tumori kod dece u našem okrugu su akutne leukemije i linfomi, zatim maligne bolesti lokalizovane na mozgu, kostima, mekim tkivima, bubrezima, polnim organima i žlezdama. 

Klјučne činjenice o raku u detinjstvu

Rak je vodeći uzrok smrti kod dece i adolescenata širom sveta. Kod približno 400.000 dece starosti od 0 do 19 godina, svake godine, širom sveta se dijagnostikuje rak.

Najčešće kategorije karcinoma kod dece uklјučuju rak krvi (leukemija i limfom), tumore mozga i čvrste tumore, poput neuroblastoma i Vilmsovog tumora.

U visoko-razvijenim zemlјama više od 80% dece obolele od raka preživlјava, ali u mnogim zemlјama sa niskim i srednjim prihodima preživlјava samo oko 20%.

Čak i u visoko-razvijenim zemlјama, rak deteta predstavlјa vodeći uzrok smrti dece i dugotrajnog morbiditeta kod preživelih.

Poreklo raka kod dece je uglavnom nepoznato, nije povezano sa načinom života i ne može se sprečiti ili rano otkriti skriningom.

Pobolјšanje ishoda kod dece obolele od raka zahteva ranu i tačnu dijagnozu, praćenu efikasnim lečenjem.

Većina karcinoma u detinjstvu može se izlečiti kombinacijom hemoterapije i drugih tretmana, uklјučujući hirurgiju i radioterapiju. Lečenje raka kod dece može biti isplativo u svim zemlјama, bez obzira na razvijenost.

Smrti koje se mogu izbeći od karcinoma u detinjstvu u slabo- i srednje- razvijenim zemlјama nastaju usled nedostatka dijagnoze, pogrešne dijagnoze ili zakasnele dijagnoze, prepreka u pristupu nezi, napuštanja lečenja, smrti od toksičnosti i veće stope recidiva (bolest se ponavlјa).

U okruženjima sa višim prihodima, nedostatak terapijskih inovacija klјučna je prepreka i razlog za stagniranje preživlјavanja u teško lečivim malignim bolestima.

Sistemi podataka o raku kod dece, poput registara pacijenata, zajedno sa održivim ulaganjima u zdravstvene sisteme i infrastrukturu za blagovremenu dijagnozu i lečenje, potrebni su za kontinuirano unapređenje kvaliteta nege i za informisanje o političkim odlukama.

KAMPANјA 2024-2026.

Tokom naredne 3 godine, ova kampanja ima za cilј da odgovori na izazove sa kojima se suočavaju pacijenti sa rakom u detinjstvu, negovatelјi, preživeli i zdravstveni radnici širom sveta.

Autor:  Pančevo MOJKraj
Ocenite ovaj članak:
(1 Glas)

Dodaj komentarSaglasan sam sa pravilima komentarisanja navedenim u uslovima korišćenja!
EUR 0.00 0.00 USD 0.00 0.00 CHF 0.00 0.00 SEK 0.00 0.00