ponedeljak, 5. jun 2023.  20:40h
Pročitano 526 puta

Skupština Grada Pančeva: Usvojen Srednjoročni plan razvoja grada od 2023. do 2025. godine

U Pančevu je danas održana 28. sednica Skupštine grada Pančeva na kojoj su odbornici razmatrali 68 tačaka dnevnog reda.

U Pančevu je danas održana 28. sednica Skupštine grada U Pančevu je danas održana 28. sednica Skupštine grada Grad Pančevo

 

Odbornici su usvojili Plan detaljne regulacije za izgradnju infrastrukturnog kompleksa Vetroelektrana na području katastarskih opština Starčevo i Pančevo, Predlog odluke o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije za područje Severne industrijsko-poslovno-proizvodne zone 2 u Pančevu, kao i Predlog odluke o donošenju Plana detaljne regulacije za izgradnju vetroelektrane WV NBT wind 1. Razloge za izmene u ovim planovima obrazložio je Slave Bojadžievski, v.d. direktora JP „Urbanizam“ Pančevo.

Odbornici su usvojili i Predlog odluka o usvajanju predloga Ugovora o finansiranju i izvođenju radova na izgradnji, dogradnji odnosno rekonstrukciji nekategorisanih puteva koji se nalaze u obuhvatu Prostornog plana grada Pančeva.

Gradonačelnik Pančeva Aleksandar Stevanović u obrazlaganju ovih tačaka dnevnog reda rekao je da se radi o nekategorisanim putevima na teritoriji grada Pančeva.

 

aleksandar stevanovic na skupstini

 

Konkretno radi se o nekategorisanim putevima atara Banatsko Novo Selo, Kačarevo i deo katastarske opštine Pančevo. Radi se o nekategorisanim putevima koji su potrebni da se izvedu i izgrade za potrebe vetroparkova o kojima je pričano u prethodne tri tačke koje je gospodin Bojadžievski detaljno obrazložio šta je ono što će se graditi u Pančevu, koji je značaj vetroparkova za energetski sistem čitave Republike, jer pored ovih vetrogeneratora gradiće se i novi dalekovodi kojima će se ta struja prenositi do trafo stanica i dalje do krajnjih potrošača. Da bi se sve to izgradilo potrebno je prvo uraditi mrežu nekategorisanih puteva kako bi pre svega vetroparkovi mogli da se grade, ali i kako bi nakon toga mogli da se održavaju. To je benefit privatne kompanije koja će graditi vetroparkove, a naš benefit kao grada odnosno javni benefit je što ćemo mi na teritoriji našeg atara, kada se završi ovaj kompletni posao dobiti približno oko 180 kilometara atarskih puteva koji će biti predani na upotrebu našim poljoprivrednicima koji će posredstvom ovih puteva lakše i kvalitetnije dolaziti do svojih njiva. Pozivam vas da se u vezi ove tri tačke izjasnite pozitivno, jer ovo je stvarno velika stvar za naš grad, jedan deo velikog posla koji nas čeka na teritoriji grada, rekao je gradonačelnik Stevanović. 

Odbornici su usvojili i predlog odluke o završnom računu budžeta grada Pančeva za 2022. godinu sa Izveštajem ovlašćenog revizora. Zamenica gradonačelnika Pančeva Dragana Kuprešanin kaže da ova odluka predstavlja svojevrstan izveštaj izvršenih rashoda i izdataka u 2022. godini.

Budžet grada Pančeva ostvario je u 2022. godini prihode i primanja u iznosu od 7.757.017.189,18 dinara, odnosno 101,76% planiranih prihoda i primanja. U okviru ukupno ostvarenih prihoda i primanja budžeta najveće učešće imaju: porez na  zarade sa 42 %, porez na imovinu sa 13% i porez na prihod od samostalne delatnosti sa 7,8 %. Kada je u pitanju rashodovna strana, rashodi i izdaci za 2022. godinu iznose ukupno 7.136.821.985,95 dinara, odnosno 93,62% planiranih rashoda i izdataka. Iz ovako iznetih podataka može se zaključiti da je 2022. godina bila najuspešnija godina do sada po procentu ostvarenja prihoda i primanja od 101,76% i po procentu izvršenja rashoda i izdataka od 93,62% planiranih rashoda i izdataka. Ono po čemu se budžetska 2022. godina razlikuje od ostalih jesu i izvršeni kapitalni izdaci u 2022. godinu u iznosu od 1.422.810.638,42 dinara odnosno 90,99% planiranih kapitalnih izdataka, obrazložila je Dragana Kuprešanin.

 

dragana kuprešanin

 

Kuprešanin je izdvojila i projekte koji su planirani i realizovani u 2022. godini.

To su izrada tehničke dokumentacije i izvođenje radova na uređenju priobalja; izrada tehničke dokumentacije i izvođenje radova u delu centralnog gradskog jezgra; infrastrukturno opremanje bloka 072 u Pančevu - Američke zgrade; parterno uređenje pešačkih površina parka u Starčevu; Projekat: Parterno uređenje pešačkih površina parka u Jabuci; izgradnja lokalne putne infrastrukture na teritoriji grada Pančeva; izgradnja trotoara pored saobraćajnica u Severnoj industrijskoj zoni u Pančevu; rekonstrukcija saobraćajnice sa infrastrukturom ulice Cara Lazara u Pančevu; izvođenje radova na izgradnji kružnog toka kod Plinare; izvođenje radova na rekonstrukciji sportske sale Gimnazije ”Uroš Predić” u Pančevu i Stepping stone - podrška EU socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji. Budući da je Zakonom o budžetskom sistemu regulisano je da eksternoj reviziji podležu i završni računi budžeta lokalnih vlasti kao i da je Državna revizorska institucija dala Saglasnost da eksternu reviziju Završnog računa budžeta grada Pančeva za 2022. godinu obavi drugo lice koje ispunjava uslove za obavljanje poslova revizije. Revizorska kuća „Vinčić“ doo Beograd dala je pozitivno mišljenje na konsolidovani finansijski izveštaj završnog računa budžeta grada pančeva za 2022. godinu, rekla je Kuprešanin. 

Odbornici su usvojili i Srednjoročni plan grada Pančeva od 2023. do 2025. godine.

 

maja vitman

 

Ovaj plan je obaveza jedinica svake lokalne samouprave kako bi u skladu sa svojim budžetom mogla da sprovede planove, da učestvuje na raznim konkursima i dobije sredstva za sunfinansiranje. Puno toga smo do sada ostvarili ali još puno toga treba da uradimo. Naš grad više nije zavijen sivilom. Otvorili smo Severnu poslovnu zonu. Pančevo je danas atraktivno mesto za život, mnogi nam se doseljavaju i odlučuju da u Pančevu osnuju svoju porodicu. Mi smo danas jedna veoma značajna tačka na mapi Srbije gde su velika i značajna ulaganja i privredni, socijalni, zdravstveni, ekonomski, obrazovni i kulturni centar koji se razvija svakog dana, rekla je gradska menadžerka Maja Vitman. 

Odbornici su usvojili i Predlog odluke o davanju saglasnosti na konačan nacrt ugovora javno-privatnog partnerstva za poveravanje obavljanja komunalne delatnosti zoohigijene, Izveštaj o stanju životne sredine na teritoriji grada Pančeva za 2022. godinu, Godišnji izveštaj o realizaciji Plana javnog zdravlja grada Pančeva za 2022. godinu; Predlog plana javnog zdravlja grada Pančeva za 2023. godinu; Izveštaj o radu Komunalne milicije Gradske uprave grada Pančeva za 2022. godinu i Predlog godišnjeg plana rada Komunalne milicije Gradske uprave grada Pančeva za 2023. godinu.

 

skupstina pvo 2023

 

Odbornici su usvojili i izveštaje o radu ustanova kulture u gradu Pančeva i naseljenim mestima za 2022. godinu, kao i o Predlog odluke o usvajanju Etičkog kodeksa funkcionera lokalne samouprave.

Autor:  Pančevo MOJKraj
Ocenite ovaj članak:
(0 glasova)

Dodaj komentarSaglasan sam sa pravilima komentarisanja navedenim u uslovima korišćenja!
EUR 0.00 0.00 USD 0.00 0.00 CHF 0.00 0.00 SEK 0.00 0.00