petak, 20. januar 2023.  15:07h
Pročitano 414 puta

Državno veće tužilaca kandiduje Ivanu Stojiljković Pomoriški za javnog tužioca u Pančevu

Državno veće tužilaca, na sednici održanoj 16. januara, donelo je Odluku o utvrđivanju liste kandidata za izbor na funkciju javnog tužioca u više gradova Srbije.

Zgrada Suda i Tužilaštva u Pančevu Zgrada Suda i Tužilaštva u Pančevu Pančevo MOJKraj

 

Za javnog tužioca u Osnovnom tužilaštvu u Pančevu bira se Stojiljković Pomoriški Ivana, vršilac funkcije javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Pančevu, piše u delu Odluke Državnog veća tužilaca.

U obrazloženju Odluke, koju je potpisala predsednica Državnog veća tužilaca Zagorka Dolovac, navodi se:

Na osnovu člana 5. Ustavnog zakona za sprovođenje Akta o promeni Ustava Republike Srbije, Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca, Vlada i Narodna skupština nastavljaju da obavljaju svoje nadležnosti prema sudijama, predsednicima sudova, javnim tužiocima i zamenicima javnih tužilaca koje imaju prema zakonima koji važe do konstituisanja Visokog saveta sudstva i Visokog saveta tužilaštva, u skladu sa zakonima kojima se izbor njihovih članova i nadležnost usklađuju sa Amandmanima, ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

Na osnovu člana 74. stav 1. Zakona o javnom tužilaštvu, javnog tužioca, na predlog Vlade, bira Narodna skupština na period od šest godina i može biti ponovo biran.

U skladu sa odredbama člana 78. i 79. Zakona o javnom tužilaštvu, Državno veće tužilaca objavilo je oglas za izbor javnih tužilaca u javnim tužilaštvima u Republici Srbiji, koji je objavljen u „Službenom glasniku RS”, broj 127/21 od 24. decembra 2021. godine.

Saglasno članu 51. Poslovnika o radu Državnog veća tužilaca („Službeni glasnik RS”, br. 29/17, 46/17 i 39/21), Državno veće tužilaca obrazovalo je Komisiju za utvrđivanje blagovremenosti i potpunosti podnetih prijava kandidata. Blagovremene i potpune prijave Komisija je dostavila Veću na dalji postupak.

Na osnovu člana 29. stav 4, a u vezi člana 26. stav 4. Pravilnika o kriterijumima

i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata u postupku predlaganja i izbora nosilaca javnotužilačke funkcije („Službeni glasnik RS”, br. 43/15 i 80/16), Veće je, na sednici održanoj 4. maja 2022. godine, donelo Odluku o obrazovanju Komisije za sastavljanje i vrednovanje pisanog testa i vrednovanje programa organizacije i unapređenja rada javnog tužilaštva.

Na osnovu člana 82. stav 1. u vezi člana 74. stav 4. Zakona o javnom tužilaštvu, pri predlaganju i izboru kandidata za javnotužilačku funkciju Državno veće tužilaca je sastavilo rang listu kandidata na osnovu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata, a prema kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti koje propisuje Državno veće tužilaca u skladu sa zakonom.

Državno veće tužilaca je u postupku predlaganja kandidata za izbor javnog tužioca utvrdilo stepen ispunjenosti kriterijuma na osnovu merila koji podrazumevaju vrednovanje stručnosti i osposobljenosti, predstavljanje programa organizacije i unapređenja rada javnog tužilaštva, na osnovu kog je utvrđena sposobnost kandidata za organizovanje rada, poznavanje poslova tužilačke uprave, zalaganje za očuvanje ugleda javnog tužilaštva u javnosti i druge mere od značaja za rad javnog tužilaštva za koje se kandiduje.

Državno veće tužilaca je, u skladu sa odredbom člana 63. Poslovnika o radu Državnog veća tužilaca, na osnovu konačne rang liste donelo odluku o predlogu za izbor javnih tužilaca, u formi utvrđene liste kandidata i shodno odredbi člana 13. stav 1. alineja prva Zakona o Državnom veću tužilaca, utvrđenu listu kandidata dostavilo Vladi Republike Srbije.

Odluku Državnog veća tužilaca u celosti možete pročitati OVDE.

Autor:  ePančevo
Ocenite ovaj članak:
(3 glasova)

Dodaj komentarSaglasan sam sa pravilima komentarisanja navedenim u uslovima korišćenja!
EUR 0.00 0.00 USD 0.00 0.00 CHF 0.00 0.00 SEK 0.00 0.00