Impresum

MOJKraj.rs je mreža lokalnih nezavisnih informativnih portala. Nastala je iz potrebe da se vesti sa lokalnog nivoa, za koje često nema mesta u nacionalnim medijima, nađu na jednom mestu i doprinesu boljoj informisanosti građana.

Nezavisni informativni lokalni portali u okviru mreže MOJKraj.rs bave se temama od javnog interesa, a osim autorskih vesti, prenose i sadržaje drugih lokalnih i nacionalnih medija.

Putem komentara građani mogu izneti svoje stavove, a u rubrici GLAS NARODA moguće je anonimno postavljati pitanja, sugestije, pohvale ili kritike.

Informativni portali mreže MOJKraj.rs pospešuju poslovanje lokalnih privrednih subjekata kroz sistem za POPUSTE i ADRESAR firmi i organizacija, dok je građanima dostupno besplatno postavljanje OGLASA.

Portal Pančevo MOJKraj.rs deo je Mreže nezavisnih informativnih portala MOJKraj.rs

Odgovorna urednica portala Pančevo MOJKraj.rs
Violeta Jovanov Peštanac

Izrada platforme i tehnička podrška:
Dizajn Studio ClickMan

 

EUR 0.00 0.00 USD 0.00 0.00 CHF 0.00 0.00 SEK 0.00 0.00