petak, 15. jun 2018.  23:38h
Pročitano 2025 puta

Dobra saradnja lokalne samouprave i privrede vodi ekonomskom razvoju cele zajednice

U Pančevu se dugi niz godina sve veća pažnja posvećuje saradnji s privrednicima i izlaženju u susret njihovim potrebama, kako bi se povećala zaposlenost stanovnika ali i ekonomski razvila cela zajednica.

Grad Pančevo Grad Pančevo Nikola Stoilković

Kako bi što efikasnije bila na usluzi privrednom sektoru, Gradska uprava Pančevo formirala je pre nekoliko godina Privredni savet - stalno stručno i savetodavno telo, čiji su osnovni zadaci da inicira izradu razvojnih strategija i projekata, planova, podstiče i procenjuje realizacije razvojnih strateških planova, razvija mehanizme komunikacije i protoka informacija u cilju otvaranja grada prema domaćim i stranim investitorima i da kontinuirano prati situacije izazvane ekonomskom krizom.

Gradonačelnik Pančeva Saša Pavlov kaže da u tom gradu smatraju da je potrebno da privreda formira okvire razvoja celog grada.

Na privredi je da traži i nameće uslove, a naše je da to sprovedemo. Kvalitetan odnos sa privrednicima trebalo bi da bude primaran svim gradonačelnicima i predsednicima opština koji žele dobro da rade svoj posao. Mi smo u Pančevu to dokazali a na šta nam je tokom procesa sertifikacije grada i skrenuta pažnja. Kreirenje partnerskog odnosa sa privredom je dug proces, koji zahteva mnogo razumevanja sa jedne i druge strane, kaže gradonačelnik Pančeva.

 

0 sasa pavlov intervju za pancvo moj kraj

Na slici: Gradonačelnik Pančeva Saša Pavlov odgovara na pitanja novinarke portala Pančevo MOJKraj

 

Pavlov naglašava da je Privredni savet danas u Pančevu funkcionalno telo koje administrira Odeljenje za Lokalno-ekonomski razvoj i čine ga u najvećem procentu privrednici. Privredni savet grada Pančeva u ovom trenutku broji 18 članova.

Za Pančevo je najznačajnija investicija nemačke kompanije „ZF Friedrichshafen AG“ koja je globalni lider u proizvodnji delova za za automobilsku industriju, a čija je realizacija u toku. Projekat će se realizovati na području Severne poslovno-industrijske zone u dve faze. U I fazi (2018-2021. godine) planira se investicija od 85-100 miliona EUR i otvaranje 540 radnih mesta, a u II fazi se planira proširenje obima proizvodnje iz I faze i otvaranje novih radnih mesta, što bi sa prvom fazom bilo između 800 i 1.000 zaposlenih. Investitor je naveo i mogućnost da se u periodu od 2021-2022. godine realizuje još jedan investicioni projekat, s mogućnošću otvaranja još 800 radnih mesta.

To nije konačni broj, jer i novi investitori koji budu dolazili u Pančevo, imenovaće svoje predstavnike i postati sastavni deo Privrednog saveta i tada će u njemu biti 20 predstavnika. Od 18 članova - 15 je iz privrede i to podjednako raspoređenih iz sistema velikih, srednjih i malih preduzeća. Tu su i predstavnici bankarskog sektora, strukovnih organizacija gde mislim na predstavnike Regionalne razvojne agencije i Regionalne privredne komore i Udruženja zanatlija. Svi oni imaju svoju ulogu i sve što je Pančevo uradilo u privrednom delu urađeno je uz konsultacije s privrednicima, kaže Saša Pavlov.

Kao jedan od primera navodi stratešku odluku da se pre nekoliko godina krene u formiranje Severne poslovne zone u koju je zajedno s Potamiškim kolektorom do sada uloženo oko pet miliona evra, od čega je 75% ulaganja bilo iz sopstvenih sredstava Grada Pančeva.

Svesni smo da je takva odluka bila veliki rizik. Kad krenete da opremate jednu privrednu zonu, to su ozbiljni novci koje vučete iz kreditnih zaduženja ili iz budžeta s velikim rizikom da može da se desi da sutra ne dođe investitor. Može da se desi da i građani budu ispunjeni nezadovoljstvom zbog stanja komunalne infrastrukture. Procena Privrednog saveta je bila da treba ulagati u opremanje industrijske zone, jer one uvek kasnije povećavaju budžetska sredstva iz kojih ćemo kasnije lakše da napravimo nedostajuću infrastrukturu, rekao je Pavlov.

green1pancevo 3023 severna zona eng

Na slici: mapa Severne poslovne zone u Pančevu (fotografija preuzeta sa www.pancevo.rs)

 

Najveći problem za lokalnu samoupravu je da obezbedi poslovnu odnosno industrijsku zonu, sa kompletnom infrastrukturom, predviđenu za razvoj privrede. Za obezbeđenje zemljišta i infrastrukturno opremanje su potrebna izuzetno visoka finansijska ulaganja lokalne samouprave, a koja se planiraju u više budžetskih godina.

Gradonačelnik Pančeva s ponosom ističe da je ovo prva godina da je Severna poslovna zona u funkciji i da je već stiglo deset pisama zainteresovanosti od potencijalnih ulagača. Ujedno, prvi investitor će 21. juna postaviti kamen temeljac za fabriku s kojom će krenuti razvoj visoko tehnološke industrije u Pančevu. U pitanju je nemačka kompanija ZF Friedrichshafen koja će u izgradnju nove fabrike uložiti između 85 i 100 milina evra i u prvoj fazi zaposliti 540 radnika.

 

Kroz Privredni savet u Pančevu stvoreni uslovi za unapređenje ekonomskog razvoja samouprave

 

Posle 30 godina u Tehničkoj školi "23 maj" u Pančevu biće otvoren novi obrazovni profil -Tehničar za preradu nafte i gasa. Đaci koji odluče da od jeseni pohađaju ovaj smer mogu očekivati da će brzo naći posao. Inicijativa je potekla od NIS-a.

U NIS-u su shvatili da je mnogo bolje umesto da dokvalifikuju i prekvalifikuju radnike koji im dolaze da naprave saradnju sa školom i dobiju obrazovan kadar koji će posle završetka škole biti pripremljen za rad u pogonima Rafinerije nafte Pančevo. Đaci će učiti tehnologiju primarne i sekundarne prerade nafte i gasa, kontrolu kvaliteta u Naftnoj industriji, zaštitu životne sredine..., kaže direktorka škole Nataša Zečević.

U školskoj 2018/19 godini na smer Tehničar za preradu nafte i gasa moći će da se upiše 30 učenika. NIS je izdvojio novac i za opremanje pametne učionice sa interaktivnom tablom i tabletima za potrebe učenika koji će pohađati novi obrazovni profil, ali i ostalih đaka srednje Tehničke škole u Pančevu.

Saša Pavlov naglašava da je mišljenje Privrednog saveta veoma važno u donošenju strateških odluka Grada koje se odnose na kompletan ekonomski razvoj ove sredine.

U našem Privrednom savetu su i velike firme poput NIS-a, Petrohemije, Azotare, jaki privredni subjekti poput Luke Dunav i bitno nam je da čujemo i njihovo mišljenje. U rešavanju njihovih problema posredujemo između njih i republičkih i pokrajinskih vlasti. Zajedno sa Privrednim savetom identifikujemo javni i privredni interes i idemo u tom pravcu kako u uspostavljanju sistema dualnog obrazovanja tako i u otvaranju obrazovnih profila. Mi smo imali pozitivna iskustva s Ministarstvom obrazovanja. Tri obrazovna profila na našu inicijativu otvorena su u pančevačkim srednjim tehničkim školama, objasnio je Saša Pavlov, gradonačelnik Pančeva.

Olivera Subotić, sekretar Sekretarijata za privredu i ekonomski razvoj i rukovodilac Odeljenja za LER kaže da je u procesu reforme rada lokalne samouprave bilo od velikog značaja formiranje funkcionalnog Privrednog saveta. Kako kaže, često privrednici dođu u ovo Odeljenje, iznesu problem a onda zaposleni nastoje što pre da taj problem prevaziđu pogotovo ako je na nivou lokalne samouprave.

Saradnja je uzajamna. Privredni savet nama sugeriše šta je ono što je njima potrebno za bolji rad, a i mi nastojimo da budemo pravi servis celokupnoj privredi. Pratimo sve konkurse s pokrajinskog i republičkog nivoa, prosleđujemo privrednicima i objavljujemo na sajtu Grada Pančeva, posebno ako su u pitanju subvencije po pitanju radnih mesta ili nabavka opreme. Na primer, kompanija Egston koja je ušla u braunfild u Pančevu krajem prošle godine na pokrajinskom konkursu dobili su subvencije za svojih 100 radnih mesta, kaže Subotić.

Ko čini privredu Pančeva

Na teritoriji Grada Pančeva posluje 1.902 privredna društva od kojih 1% spada u velika, a 99% u mikro i mala i  4.911 preduzetnika. U najvećem broju su domaći privredni subjekti. Na teritoriji Grada Pančeva ima 29.733  zaposlenih i 8.840 nezaposlenih lica na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje.

Od stranih kompanija u Pančevu su pristuni Gazprom Neft koji je privatizovao Rafineriju nafte Pančevo, austrijska kompanija STRABAG koja je privatizovala AD Vojvodinaput Pančevo, nemačka kompanija MESSER koja je privatizovala Tehnogas, kao i AVIV ARLON koja je u Pančevu izgradila prvi riteil park u Srbiji. 

Prva strana direktna investicija u Pančevu realizovana je krajem 2017. godine kada je austrijska kompanija EGSTON osnovala u Pančevu privredno društvo Egston System Electronics d.o.o. koje se bavi proizvodnjom kablova. 

Razlika Pančeva u odnosu na druge lokalne samouprave je u tome što je rukovodilac Odeljenja za LER član Privrednog saveta, prisustvuje svim sastancima i obavlja sve administrativno-tehničke poslove za ovo telo, ali i što privrednike konsultuje po svim važnim pitanjima u oblasti strateškog ekonomskog i komunalnog razvoja Pančeva.

Olivera Subotić podseća da se svojevremeno prilikom menjanja Urbanističkog plana za naselje Kudeljarac u Pančevu intenzivno radilo sa Privrednim savetom i privrednicima koji posluju u tom naselju.

Urbanisti su zaista tada gledali da se od sugestija privrednika ispuni sve što može, jer mi imamo dosta privrednih subjekata na Kudeljarcu. To je lepa mala privredna zona malih i srednjih preduzeća, kaže Subotić.

Privredni savet i privrednici u Pančevu bili su učesnici u izradi Strategije razvoja grada Pančeva za period od 2014. do 2020. godine.

Oni su bili posebna fokus grupa i imali su veoma aktivnu ulogu u donošenju ovog strateškog dokumenta grada Pančeva . Privredni savet je bio i inicijator da se izmeni Odluka o odnošenju smeća u delu načina naplate odnošenja komunalnog smeća od privrede. Razgovori o Odluci o smeću su trajali dugo. Trajalo je dogovaranje, iznalaženje rešenja i zaista je napravljen kompromis do određene granice. Ipak je u pitanju izvor prihoda za gradski budžet. Na kraju je nađeno rešenje prihvatljivo za obe strane, promenjen je način obračuna. Bilo je puno analize, razgovora, predloga, ali je ključno da su Privredni savet i Grad Pančevo zaista sarađivali i zajedno doneli krajnju odluku, objasnila je naša sagovornica.

 

NALED: Lokalne samouprave sve više prepoznaju važnost postojanja Privrednog saveta

 

Ivana Čikić Bogosavljević, projekt menadžer NALED-a kaže da je u funkcionisanju jedne lokalne samouprave jako bitno postojanje Privrednog saveta na kojem ova organizacija u okviru svog programa sertifikacije BCF potencira i stavlja kao dobru osnovu za ostvarivanje javnog privrednog dijaloga.

Privredni savet je savetodavno telo gradonačelnika sa kojim se razmatraju sve odluke značajne za strateški razvoj i mi smo u našem istraživanju "Kapaciteti za lokalni ekonomski razvoj u Srbiji", sprovedenog početkom godine, jedan segment posvetili ovom telu. Dobro je što čak 50% ispitanih lokalnih samouprava ima Privredni savet što ranije nije bio slučaj. 36% lokalnih samouprava nema Privredni savet, a u 9% je u fazi formiranja. Bitno je da Privredni saveti koji postoje imaju redovne sastanke i da se na njima razmatraju teme od značaja za efikasno funkcionisanje privrede. Istraživanje je pokazalo da se sastanci održavaju kvartalno, dva, tri ili četiri puta godišnje, kaže Ivana Čikić Bogosavljević.

 

0 pregled tema na sednicama Privrednog saveta iz istrazivanja NALEDa

Na slici: screen shot slajda iz Istraživanja NALED-a "Kapaciteti za lokalni ekonomski razvoj u Srbiji"

 

I u ovom segmentu Pančevo ima dosta komparativnih prednosti. Između ostalog, kako je istraživanje NALED-a utvrdilo, Grad Pančevo ima formiran Privredni savet koji se sastaje više od četiri puta godišnje, a na sastancima su prisutni i predstavnici Odeljenja za LER.

Grad Pančevo se konsultuje sa privredom u pogledu planiranih iznosa taksi i naknada za narednu godinu, a broj i visina taksi i naknada koje plaća privreda se u prethodne tri godine nije menjao. Grad Pančevo ima više od 95% rešenih zahteva za dobijanje građevinske dozvole i u proseku je potrebno između 6 i 7 dana za rešavanje zahteva. U poslednjih pet godina u Pančevu je realizovano između 4 i 10 direktnih stranih investicija, a broj privrednih društava i preduzetnika je u porastu u poslednje tri godine. Grad Pančevo sarađuje sa Razvojnom agencijom Srbije i Regionalnim razvojnim agencijama, iznela je detalje istraživanja Ivana Čikić Bogosavljević iz NALED-a.

Dijalog sa privrednicima u Gradskoj upravi u Pančevu je svakodnevan. Stalna komunikacija, radi indentifikacija problema sa kojima se lokalni privrednici suočavaju, ostvaruje se kroz rad Privrednog saveta grada Pančeva, kao i kroz rad  Odeljenja za lokalni ekonomski razvoj, a rad ovog Odeljenja se takođe proverava kroz standarde sertifikata sa niz kriterijuma od kojih su pojedini eliminacioni.

Zajednički rad privrede i lokalne samouprave nije uvek lak, imajući u vidu težinu prepreka na koje nailaze, ali svesni su da upornošću i sinergijom mogu uticati na nove kvalitete koji će biti u funkciji poslovanja po meri privrede u lokalnoj sredini. Zato je Privredni savet Grada Pančeva itekako funkcionalno telo.

Autor:  V.Jovanov Peštanac
Ocenite ovaj članak:
(17 glasova)

Dodaj komentarSaglasan sam sa pravilima komentarisanja navedenim u uslovima korišćenja!
EUR 0.00 0.00 USD 0.00 0.00 CHF 0.00 0.00 SEK 0.00 0.00