sreda, 13. jun 2018.  21:51h
Pročitano 1701 puta

Funkcionalna kancelarija za lokalno-ekonomski razvoj značajna karika u dovođenju investitora (VIDEO)

Na lokalnom ekonomskom razvoju i stvaranju povoljnog poslovnog okruženja u Pančevu se u kontinuitetu radi dugi niz godina, kroz različite organizacione forme u okviru Gradske uprave, dok se nije došlo do današnjeg rešenja u vidu Odeljenja za lokalno-ekonomski razvoj pri Sekretarijatu za privredu.

Grad Pančevo Grad Pančevo Nikola Stoilković

Ažurni podaci o broju i kvalifikacionoj strukturi nezaposlenih na svojoj teritoriji, popis slobodnih lokacija u industrijskoj poslovnoj zoni, promotivni materijali o investicionim potencijalima na engleskom jeziku samo su neki od podataka koji zanimaju potencijalne investitore, a Pančevo ih je pripremilo još pre nekoliko godina.

Na upit svakog potencijalnog investitora odgovora se veoma brzo, po sad već jasno definisanoj proceduri. Odeljenje za LER i zaposleni u njemu uključeni su u sve segmente rada Gradske uprave s jasnim ciljem – olakšati poslovanje svakog privrednika.

Ulogu postojanja osobe ili odeljenja koja bi se bavila lokalno-ekonomskim razvojem danas prepoznaje veliki broj lokalnih samouprava u našoj zemlji, ali na žalost, veliki broj njih je tek u povoju.

 

Kakvi su kapaciteti lokalnih samouprava za bavljenje lokalnim ekonomskim razvojem

NALED je početkom ove godine sproveo istraživanje čija okosnica je pre svega bila analiza administrativnih, tehničkih i uopšte kapaciteta lokalnih samouprava za bavljenje postojećom privredom i za pružanje usluga kada jedan potencijalni investitor želi da dođe i investira u jednu lokalnu samoupravu. U okviru istraživanja prvenstveno se krenulo od organizacione strukture, pre svega od kancelarija za LER, prvih organizacionih struktura u lokalnoj samoupravi koje nemaju administrativnu već imaju razvojnu ulogu. 

Kako se navodi u istraživanju NALED-a Kapaciteti za lokalni ekonomski razvoj u Srbiji, čak 88% lokalnih samouprava u Srbiji ima Kancelariju za lokalni ekonomski razvoj ili službu koja obavlja te poslove, 53 % njih je u okviru odeljenja za privredu, međutim samo 30% njih ima tri i više osoba zaposlenih u njima. Uglavnom nemaju ni jednu osobu, ili jednu ili dve osobe koje u svojoj nadležnosti imaju i lokalno-ekonomski razvoj. Osnovna funkcija zaposlenih u Kancelariji za LER u lokalnim samoupravama je priprema projekata, a zatim rad s postojećom privredom.

 

0 slajd iz istraživanja naleda za sajt

Na slici: screen shot slajda iz Istraživanja NALED-a "Kapaciteti za lokalni ekonomski razvoj u Srbiji"

 

Ivana Čikić Bogosavljević, projektni menadžer NALED-a kaže da je Pančevo u ovom segmentu daleko ispred mnogih lokalnih samouprava i da je i ovo najnovije istraživanje pokazalo brojne prednosti koje Pančevo ima u odnosu na druge lokalne samouprave. Unapređenje i postojeća organizacija Kancelarije za LER u okviru reforme rada lokalne administracije pokazala je pozitivan efekat na ekonomski razvoj u Pančevu.

Grad Pančevo ima Kancelariju za lokalni ekonomski razvoj organizovanu kao odeljenje pri Sekretarijatu za privredu, koje ima više od pet zaposlenih od čega se minimum dvoje zaposlenih služe engleskim jezikom. Predstavnici Kancelarije za LER se više od jednom mesečno sastaju sa gradonačelnikom, a zapravo su nam u razgovoru rekli da je to često i bar po jednom svakog dana. Osim toga, u Pančevu postoji funkcionalni Privredni savet koji se sastaje više od četiri puta godišnje a predstavnici ove kancelarije uključeni su u njegov rad, kaže Čikić Bogosavljević.

Ona dodaje da je istraživanjem utvrđeno da Pančevo ima promotivne materijale o investicionim potencijalima na engleskom jeziku, koji su ažurirani u poslednjih godinu dana, raspolaže podacima o broju i kvalifikacionoj strukturi nezaposlenih na svojoj teritoriji, slobodnim lokacijama u industrijskoj/poslovnoj zoni.

U poslednjih pet godina u Gradu Pančevu je realizovano između 4 i 10 direktnih stranih investicija i ima više od 95% rešenih zahteva za dobijanje građevinske dozvole. U proseku je potrebno između 6 i 7 dana za rešavanje zahteva, kaže Ivana Čikić Bogosavljević.

Sve ovo potvrđuje da nije slučajno što je Pančevo danas jedna od osam lokalnih samouprava u Srbiji koje imaju BFC SEE sertifikat odnosno spada u lokalne samouprave sa povoljnim poslovnim okruženjem u jugoistočnoj Evropi.

 

sasa pavlov 2

Na slici: gradonačelnik Pančeva Saša Pavlov

 

Saša Pavlov, gradonačelnik Pančeva kaže da je funkcionalno Odeljenje za lokalno-ekonomski razvoj u njegovoj lokalnoj samoupravi pre svega posledica procesa sertifikacije.

Pančevo je odbijeno za dobijanje BFC sertifikata prvi put, između ostalog, jer smo u to vreme imali dve organizacione celine za istu funkciju. Prema tadašnjem planu i jedna i druga nešto su radile s privredom, a nakon analize se ispostavilo da zapravo nijedna nije radila ništa s privredom. Zato smo napravili Kancelariju za lokalno ekonomski razvoj, odnosno Odeljenje, što znači da je na višem organizacionom nivou, a koje se nalazi u okviru Sekretarijata za privredu. Tim sekretarijatom rukovodi šef Odeljenja za LER, objasnio je Saša Pavlov.

Kako kaže, bilo je jako bitno da Sekretarijatom rukovodi ista osoba koja rukovodi Odeljenjem za LER, zbog komunikacije za ostalim sekretarijatima i kako bi Odeljenje za LER pravno i formalno bilo izjednačeno, zato što svi sekretarijati jednako učestvuju u investicijama.

Odeljenje za LER u Pančevu je operativno odeljenje, mesto gde se prikupljaju svi podaci iz ostalih Sekretarijata, analiziraju i daju meni, gradskom menadžeru i gradskom veću. Svi sekretarijati koji postoje u jednoj lokalnoj samoupravi imaju svoju ulogu u privlačenju investicija. Slušajući rezultate istraživanja NALED-a i odgovore na pitanje koliko često kancelarija LER-a kontaktira s gradonačelnikom možda će vam biti čudno da čujete da je to kod nas čak dva puta dnevno. Ujutru i popodne. Možda smo mi sad u kondiciji zbog nemačkog investitora koji nam dolazi u Pančevo, ali ništa ređe nije bilo ni pre njegove pojave. U svakom slučaju, puno smo naučili iz procesa BFC sertifikacije i naučeno primenili u praksi, zaključio je Pavlov.

Kako danas funkcioniše Odeljenje za LER zahvaljujući BFC SEE sertifikatu

 

Olivera Subotić, sekretar Sekretarijata za privredu i ekonomski razvoj i rukovodilac Odeljenja za Lokalno-ekonomski razvoj podseća da Pančevo poseduje BFC SEE od 2015. godine, kada je bilo treći grad u Vojvodini a peti u Srbiji s ovim sertifikatom.

Postupak sertifikacije je trajao 11 meseci. U pitanju je dugoročni proces tokom kojeg smo, sledeći sve zadate kriterijume, uočili i neke slabije tačke koje smo tokom procesa sertifikacije unapredili. Sertifikat smo dobili s 92,3% ispunjenosti uslova odnosno ispunjenosti standarda u više različitih kategorija važnih za poslovanje privrede. Sertifikat je važna komparativna prednost u odnosu na druge lokalne samouprave u regionu, a za nas u Pančevu je značio uvođenje jasnih i preciznih procedura u rad celokupne Gradske uprave posebno u segmentu kada nam se potencijalni investitor obrati s određenim pitanjima, kaže Subotić.

Tokom godine u Odeljenje za lokalno-ekonomski razvoj javlja se veliki broj domaćih i stranih investitora zainteresovanih za ulaganje u Pančevo. Neki se jave jednom, a pojedini se više puta raspituju, dolaze na sastanke. Od tih većih koji su više puta dolazili u Pančevo 2016. godine bilo ih je 27, 2017. godine - 31, a ove godine do sada se javilo već 13 investitora ozbiljno zainteresovanih za ulaganje u Pančevo, pokazuju podaci Odeljenja za LER.

Svake godine uvećava se broj potencijalnih investitora zainteresovanih za ulaganje u Pančevo. Neki se jave samo jednom, neki više puta, dolaze na sastanke, traže dodatne podatke. U Pančevu postoji Tim zadužen za odgovore po upitima investitora na čijem čelu je gradonačelnik, ali kojim koordinira rukovodilac Odeljenja za LER.

To je jako važno, jer smo u situaciji da veoma brzo damo investitoru odgovore na postavljena pitanja. Brzina reakcije na upit investitora zavisi od vrste pitanja investitora. Bazična i klasična pitanja su već obrađena, kao što su infrastrukturni kapaciteti u Severnoj poslovnoj zoni, te podatke možemo istog trenutka da im prosledimo. Sve osnovne informacije o lokalnim i državnim podsticajima, porezima, strukturi nezaposlenih i obrazovnim profilima u školama postoje na sajtu Grada Pančeva u odeljku namenjenom investitorima na srpskom i engleskom jeziku, objašnjava naša sagovornica.

 

9 2017 Investment potentials of the city Pancevo 09

Na slici: Screen shot sa sajta grada iz publikacije „Profil grada“ s detaljnim podacima o stanovništvu i strukturi obrazovnih profila u Pančevu

 

Podaci namenjeni investitorima redovno se ažuriraju i na srpskom i na engleskom jeziku, a poslednja izmena uneta je pre neki dan. Potencijalni investitor koji je zainteresovan za ulaganje u ovaj grad na samom početku puno informacija može naći na sajtu grada - brošuru na engleskom jeziku, prezentaciju i promotivni film.

Odeljenje za lokalni ekonomski razvoj

Osnovni cilj Odeljenja za lokalni ekonomski razvoj je podsticanje privrednog razvoja, putem unapređenja opštih okvira za privređivanje. Odeljenje za LER daje mišljenje za usvajanje i sprovođenje lokalnih odluka u vezi sa radom MSPP i podrške investicijama, prati stanje u oblasti privrednog razvoja i ostvaruje saradnju sa nadležnim ustanovama i institucajama na gradskom, pokrajinskom i republičkom nivou radi usaglašavanja mera kojima bi se obezedio brži privredni razvoj Grada, učestvuje u izradi opštih i pojedinačnih akata koji su od uticaja na privredni razvoj. Odeljenje za LER je zaduženo za predstavljanje privrednih prilika i potencijala Grada na sajmovima, međunarodnim skupovima i drugim prilikama. LER koordinira izradu promotivnog materijala iz oblasti privrede i investicija. U neposrednom kontaktu sa predstavnicima MSPP i investitorima iste informiše o svojim aktivnostima, konkursima na svim nivoima i u saradnji sa njima definiše pravce razvoja institucionalne podrške. Učestvuje u sprovođenju projekata lokalnog ekonomskog razvoja.

To mu je prvi dodir s Pančevom. Mi smo već 2015. godine imali spremne podatke o Pančevu za investitore. U trenutku kada smo prolazili proces sertifikacije već smo imali dobar promotivni materijal. Te 2015. godine bili smo i jedni od retkih koji su imali promo film za investitore. Ovih dana biće raspisana javna nabavka za snimanje novog, trećeg, promotivnog filma namenjenog investitorima. Radili smo na tome da se što više mogu ubrzati procedure, u smislu kompletnih zahteva, pogotovo sada kada je građevinska dozvola elektronska. Grad Pančevo je za izgradnju ZF Friedrichshafen fabrike u Pančevu izdao građevinsku dozvolu u rekordnom roku, za samo tri meseca, kako čujemo – najbrže u Srbiji, kaže Olivera Subotić.

Ona objašnjava da je jedna od dobrih strana sertifikacije usvojeni hodogram – razrađeni plan svih aktivnosti kojim koordinira Odeljenje za LER a koje omogućavaju da prava informacija što pre stigne ka potencijalnom investitoru.

Zaposleni u Odeljenju za LER se u pregovorima s potencijalnim investitorima zaista narade. Nikad ne znate koje dodatne informacije će tražiti, a od svih tih informacija zavisi i konačna odluka o ulaganju potencijalnog investitora. U samoj Gradskoj upravi Pančevo danas se veoma brzo reaguje na upite investitora, jer smo se već uhodali. Čim od nekog Sekretarijata zatražimo određenu informaciju u veoma kratkom roku je dobijemo i prosledimo potencijalnom investitoru, kaže Subotić.

 

Invest in pancevo mapa zona

Na slici: grafički prikaz urbanističkih poslovnih zona u Pančevu (fotografija preuzeta sa www.pancevo.rs

 

Zahvaljujući posvećenom radu, koji je, kao u slučaju izlaska u susret upitima nemačke kompanije ZF Friedrichshafen, značio često prekovremeni rad, zaposleni u LER-u u Pančevu su položili ispit spremnosti kada je reč o privlačenju investitora. Velika satisfakcija za svakog stanovnika Pančeva bi trebalo da bude činjenica da, kada među onoliko zemalja, takav investitor izabere baš vaš grad. Srbiji i Pančevu sada zavidi ceo region jer će se u Pančevu realizovati velika visoko-tehnološka investicija vredna desetine miliona evra. A značajan udeo u tome je zahvaljujući posvećenom radu velikog broja zaposlenih u Gradskoj upravi koji je vrlo praktičnim primerom potvrdio značaj postojanja funkcionalne Kancelarije za lokalno-ekonomski razvoj kao izuzetno važne karike u obezbeđivanju svega što je neophodno za dovođenje investitora u jednu lokalnu samoupravu.

Pogledajte prvi promotivni film na engleskom jeziku, namenjen investitorima, koji je Grad Pančevo uradio još 2015. godine:

Autor:  V.Jovanov Peštanac
Ocenite ovaj članak:
(16 glasova)

Dodaj komentarSaglasan sam sa pravilima komentarisanja navedenim u uslovima korišćenja!
EUR 0.00 0.00 USD 0.00 0.00 CHF 0.00 0.00 SEK 0.00 0.00