ponedeljak, 2. oktobar 2017.  19:25h
Pročitano 994 puta

Dolovački: radićemo plansku i urbanističku dokumentaciju za ceo Južni Banat!

Nakon završene transformacije JP “Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva”, od 1. septembra u našem gradu postoji novo JP “Urbanizam”.

Đurica Dolovački, v.d. direktora JP "Urbanizam" Pančevo Đurica Dolovački, v.d. direktora JP "Urbanizam" Pančevo Pančevo.MOJKraj.rs

Glavna delatnost ovog preduzeća biće planiranje i urbanizam, ali i briga o lokalnim putevima i o odmaralištu na Divčibarama.

Sa Đuricom Dolovačkim, v.d. direktorom ovog novog preduzeća razgovarali smo o tome šta ih čeka prvih nekoliko meseci i čime će se JP Urbanizam u svom radu baviti.

Šta će biti glavna delatnost JP "Urbanizam"?

Mi smo pravni naslednici JP Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva. Naša glavna delatnost biće planiranje i urbanizam kao strateško planiranje koje je jako važno za lokalnu samoupravu. Posebno je važno za Pančevo, jer je naš grad prevazišao neke okvire statusa grada i svoju veličinu. Tu pre svega mislim na evropske koridore 7 i 10. Određeni značaj ima i blizina metropole, Beograda, razna infrastrukturna čvorišta evropskog i regionalnog značaja: od produktovoda, naftovoda prema Hrvatskoj, železnice prema Rumuniji, vodovi elektro-energetskih instalacija ka Rumuniji, saobraćaj, puno razloga za jedno kartiranje grada kao posebnog. Posebnost Pančeva je i postojanje petrohemijskog kompleksa, odnosno pet fabrika na jednoj lokaciji, to ne postoji nigde u Evropi. Ovde je ekologija vrlo osetljiva tema i ide se u pravcu da se postigne evropski standard kad je u pitanju kvalitet osnovnih ekoloških karakteristika gde prvenstveno mislim na vazduh, vodu i zemljište. Sve ovo sam naglasio kako bi čitaoci uvideli značaj novoformiranog preduzeća JP Urbanizam, koje će se na prvom mestu baviti strateškim planiranjem i urbanizmom, odnosno svakom vrstom izrade urbanističke i planske dokumentacije, i biće pomoć Gradu Pančevu kad su u pitanju izvodi, mišljenja i slično. Evropski fondovi kad žele da finansijski pomognu obavezno traže plansku dokumentaciju. Grad mora u svakom trenutku da bude spreman, da ima dokumentaciju kako bi već sutra mogao da dobije priliku da realizuje svoje investicije. 

Đurica Dolovački podseća da je Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva imala jedan važan sektor – Sektor za investicije kroz koji su se pratili svi javni objekti, u smislu održavanja, izgradnje, rekonstrukcije, hitnih intervencija, svega onog što pripada Gradu Pančevu: vrtići, osnovne, srednje škole, domovi i zdravlja i ostali objekti od javnog značaja. 

Po meni je taj sektor bio veoma važan. Kao i u drugim lokalnim samoupravama, tako je i kod nas ovo preduzeće prestalo da postoji, a kolege iz tog sektora prešle su da rade u novoformirani Sekretarijat za investicije u Gradskoj upravi Pančevo, podsetio je Dolovački. 

Druga važna delatnost kojom će se JP Urbanizam baviti je održavanje puteva, pre svega lokalnih.

Da, to je jedan od važnijih poslova. Po zakonu ne može da ga radi Gradska uprava, već mora da ima preduzeće koje se time bavi. U pitanju je izgradnja i rekonstrukcija puteva, postavljanje saobraćajnih znakova, semafora i ostale signalizacije, saniranje udarnih rupa, redovno ali i zimsko održavanje lokalnih puteva.  Zimsko održavanje puteva je problematično na ovom terenu zbog dominantnih severozapadnih vetrova, košave, a nekoliko godina unazad i zbog povećanih količina padavina i pojave leda. Ova komponenta našeg rada je veoma važna za sve građane, jer od nje zavise bezbednost i normalno funkcionisanje saobraćaja na našoj teritoriji.

Treća delatnost JP “Urbanizam”, posebno značajna za Pančevo, biće i briga o odmaralištu na Divičibarama.  

JP Urbanizam je preuzeo brigu o ovom objektu, jer imamo inžinjere koji su spremni za nadzor, za investicije, a ako bude potrebe i za projektovanje u vezi tog objekta. Objekat je specifičan jer u njemu deca ne samo sa teritorije Grada Pančeva, već i svih naseljenih mesta, godinama odlaze tamo, kao i sportisti i umetnici. Potrudićemo se da i ubuduće objekat bude udoban, topao, okrečen, funkcionalan, bezbedan, na zadovoljstvo naših najmlađih sugrađana koji će tamo boraviti na rekreativnoj nastavi. I ja lično volim Divčibare, blizu je a vazduh je čist i prija Pančevcima. Zato je važno zadržati taj objekat, održavati ga i omogućiti najmlađima da ga koriste na najbolji mogući način. 

 

0 djurica dolovacki jp urbanizam vd direktor

 

JP Urbanizam je pravni naslednik preduzeća JP Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva. Koliko je to dobro za vas, a koliko opterećenje? 

To je dobro za nas, jer možemo da zadržimo neke od aktivnosti, dok u međuvremenu ne pokrenemo neke druge, specifične. Ambicija ovog novog preduzeća je da počnemo da radimo prostornu, plansku i urbanističku dokumentaciju za sve opštine na teritoriji Južnobanatskog Okruga. Tu mislim pre svega na gradove Pančevo i Vršac, a zatim i opštine Kovin, Bela Crkva, Plandište, Kovačica, Opovo, Alibunar. Dobro je da se ovim poslom bavimo na nivou regiona, zato što ima smisla iz više razloga. Okruženje nam je isto, isti prirodni uslovi uz mikro različitosti, delimo istu demografsku sudbinu koja će biti sve aktuelnija zbog depopulacije i smanjenja broja stanovnika. Verovatno ćemo u nekoj klasifikacionoj strukturi doći do toga da će nam nedostajati neki kadrovi. Regionalna planska dokumentacija biće sve važnija i zbog Evropskih fondova. Uvek je lakše i brže dobiti podršku za investicije kad je u pitanju region nego kad je samo jedan grad u pitanju. Pre svega se to odnosi na saobraćajne projekte, regionalne deponije i mnogo toga drugog. Regionalno je Južni Banat drugačiji od Severnog Banata, Srema ili Bačke, kao što je uopšte Vojvodina drugačija od nekog dela Srbije. U Južnom Banatu smo upućeni jedni na druge, ostale opštine na Pančevo zbog nekih institucija koje postoje u našem gradu, a preko nas je tu i kontakt s Beogradom, povezivanje s Dunavom i Tamišem, rečnim tokovima u našem neposrednom okruženju zbog čega je naša ambicija vrlo realna i čime će biti obezbeđen konstantan posao ljudima koji će se baviti planiranjem i urbanizmom. 

Ima li JP “Urbanizam” dovoljno zaposlenih za realizaciju ovako ambicioznih planova? 

Jako je bitno da u ovom momentu mi imamo multidisciplinarni kadar. To znači da za bavljenje ovim poslom, sem arhitekata, urbanista i planera potrebni su i elektroinžinjeri, pejzažni inženjer, mašinski i saobraćajni inženjeri, puno struka da bi se kvalitetno i ozbiljno bavilo ovim poslom. Što se tiče godina staža, to su sad već sredovečni ljudi, vrlo iskusni u svom radu. Svi inžinjeri poseduju licence, pre svega urbanističke i planerske, što će biti pretežna delatnost novoformiranog preduzeća JP Urbanizam. Sa brojem zaposlenih i njihovim licencama, referencama koje imamo očekujem da ćemo biti prepoznati kao ozbiljno kvalitetno preduzeće koje se na najbolji mogući način bavi urbanizmom i planiranjem.
JP Urbanizam po sistematizaciji trenutno ima 38 stalno zaposlenih, ali moramo da angažujemo još 6 ljudi koji nisu u stalnom radnom odnosu da bismo mogli konstantno i kvalitetno da se bavimo svim onim što će biti naša nadležnost. Što se tiče kadrovske opremljenosti radićemo na tome da koleginica koja je trenutno zaposlena na određeno, a geodetski inženjer je, bude angažovana za stalno. Prosto nema posla bez geodetskog inženjera, veoma je važan segment u našem radu, a ni Grad nema geodetskog inženjera pa je neozbiljno pričati o regionalnom bavljenju urbanizmom ako i za potrebe grada ne obezbedimo stručnjaka ovog profila. Trenutno je na snazi zabrana prijema radnika u javnim preduzećima, zbog toga ćemo morati da zatražimo pomoć nadležnog Ministarstva, da nam se omogući prijem radnika, da bismo mogli da se konstantno bavimo ozbiljnim planerskim poslom. 

Koliko Vaši stručnjaci uspevaju da prate savremene trendove u struci? 

Iskoristili smo tu pogodnost što nam je Beograd blizu i u Inženjerskoj komori redovno posećujemo obuke, vrlo je bitno pratiti savremene trendove u struci. Odlazimo na seminare gde nismo samo nemi posmatrači, već smo i aktivni učesnici. Uvek imamo temu i kolegama iz drugih gradova predstavljamo nešto što je naša specifičnost. Naša predavanja su uvek dobro posećena, jer neke stvari u našoj struci postoje samo u Pančevu, pre svega “Južna zona” i bavljenje tim nekim industrijskim urbanizmom, a predstavljamo i naša ruralna mesta. Jedna od specifičnosti je da deo naše teritorije pripada i Deliblatskoj peščari kao zaštićenom rezervatu prirode, što druge opštine i gradovi nemaju, zatim imamo mnogo objekata koji su pod zaštitom države. Kolegama smo uvek interesantni i napravimo dobre prezentacije onoga što mi u Pančevu radimo. 

Kako će se finansirati rad JP “Urbanizam”? 

JP Urbanizam sada je direktni korisnik gradskog budžeta i za usluge koje uradimo za grad ispostavljaćemo fakturu. Skupština grada Pančeva je usvojila cenovnik po kome radimo. Definisane su cene svih prostornih, urbanističkih planova i urbanističkog projekta i za neke poslove kojima se mi bavimo gde se ne može se ići kroz izradu planske dokumentacije, nego postoji cena sata, odnosno tačno se zna koliko košta sat angažovanog inženjera ili tehničara određene struke i na osnovu svih tih parametara će se ispostavljati računi a Grad će to plaćati. Imamo puno posla u narednom periodu, napravljen je finansijski plan, i mi ćemo svoje plate zarađivati. Definisaće se rokovi, kvalitet, neće se praviti planovi iz formalnih razloga već će biti pravljeni prilagođeni planovi, koji će biti sprovodljivi i u službi građana koji žive na ovoj teritoriji. Nastojaćemo da kroz razne ankete uključimo građane, da vidimo koje su to njihove potrebe. Drugačije je baviti se s profesionalnog stanovišta strukom, a drugačije je osluškivati potrebe građana i praviti kompromis i izabrati najbolje moguće rešenje. 

 

0 urbanizam

Sedište novog preduzeća JP "Urbanizam" biće u Karađorđevoj ulici u Pančevu

 

S obzirom da ste pravni naslednici JP Direkcija za izgradnju čeka vas i dosta zatečenog posla koji morate da privedete kraju. Čime ćete se baviti prvih nekoliko meseci? 

Dobro je osmišljen program prilikom gašenja JP “Direkcija za izgradnju i uređenje grada Pančeva” gde su zaposleni mogli da pređu ili u Gradsku upravu, ili u neko od javnih preduzeća, a neki koji nisu želeli da nastave svoje profesionalno angažovanje dobili su otpremninu. Urbanisti su ostali u novom preduzeću, s tim što smo se mi proširili za neka radna mesta koje moraju da postoje kao što su pravnik, ekonomista da bismo mogli da zaokružimo priču jednog ozbiljnog preduzeća. Ono što je najvažnije, sledi nam opremanje prostorija u zgradi u Karađorđevoj ulici. Pošto će nas biti 38 plus 6 i jer određene službe moraju biti povezane, nemoguće je organizovati smeštaj bez građevinskih radova koji su počeli pre dve nedelje i završiće se sredinom oktobra. Određene prostorije koje su imale drugu namenu biće pretvorene u kancelarije za službenike JP Urbanizam. Osim tih građevinskih, slede i neki radovi poput premeštanja nameštaja, arhive, dokumenata, predmeta, a zatim i izrada novog Statuta i nove sistematizacije pa ponuda prema zaposlenima za nova radna mesta s novim koeficijentima. Ti poslovi su ograničeni nekim rokovima, tako da očekujem da će JP Urbanizam početi da funkcioniše u pravom kapacitetu početkom nove 2018. godine. Najvažnija stvar je odluka Grada i prepoznavanje potrebe da se urbanističkom i planerskom strukom treba konstantno baviti. Imamo jako dobro nasleđe i dobre planove, spremni smo da te planove promenimo u kontekstu da budu životniji, sprovodljiviji, brži u skladu sa željama građana. To je ono zbog čega smo osnovani. Kroz svoj rad opravdaćemo svoje postojanje.

Autor:  V.J.Peštanac
Ocenite ovaj članak:
(5 glasova)

Dodaj komentarSaglasan sam sa pravilima komentarisanja navedenim u uslovima korišćenja!
EUR 0.00 0.00 USD 0.00 0.00 CHF 0.00 0.00 SEK 0.00 0.00