ponedeljak, 28. septembar 2020.  20:26h
Pročitano 778 puta

Urađena Analiza implementacije „Strategije razvoja grada Pančeva 2014-2020“

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu i Grad Pančevo sufinansirali su izradu Analize implementacije Strategije razvoja grada Pančeva 2014-2020, koja prethodi izradi plana razvoja grada Pančeva za narednih sedam godina.

Grad Pančevo Grad Pančevo N.S.

Analizu je pripremio Centar za upravljanje razvojem iz Novog Sada, i ona sadrži:

- Pregled usvojenih strateških dokumenata na nivou Grada Pančeva
- Analizu krovnog strateškog dokumenta grada Pančeva
- Ocenu usklađenosti analiziranih dokumenata javne politike sa programskim budžetom
- Analizu i ocenu realizacije definisanih mera/projekata
- Analizu ostvarenja postavljenih ciljeva
- Zaključke i preporuke

Smernice za izradu planova razvoja JLS koje je izradio SKGO ukazuju da su najčešći nedostaci u strateškom planiranju u svim JLS:

- Postojanje dokumenata javnih politika bez jasno definisanih ciljeva i mera
- Preklapanje i neusklađenost planskih dokumenata
- Nepredvidivost efekata planiranih mera
- Nedovoljna usklađenost sa procesom izrade budžeta
- Odsustvo konsultativnog procesa i nedovoljnu transpparentnostprocesa planiranja, i
- Nedovoljno razvijen sistem praćenja realizacije i vrednovanja učinka.

U tom smislu, analiza je pokazala da je Grad Pančevo imao dobro uvremenjen dokument sa definisanim ciljevima i merama, da je strategija Grada izrađena uz visoku participativnost i uvažavanje konsultativnog procesa i da je bio razvijen sistem praćenja realizacije, a da su osnovni nedostaci najpre uslovljeni nepostojanjem zvanično uređenog sistema razvojnog planiranja na nacionalnom nivou, uključujući i programsko budžetiranje, što će novi Zakon o planskom sistemu RS i prateće uredbe i smernice značajno unaprediti.

Autor:  Grad Pančevo
Ocenite ovaj članak:
(1 Glas)

Dodaj komentarSaglasan sam sa pravilima komentarisanja navedenim u uslovima korišćenja!
EUR 0.00 0.00 USD 0.00 0.00 CHF 0.00 0.00 SEK 0.00 0.00