Sekretarijat za poresku administraciju grada Pančeva obaveštava poreske obveznike koji ne vode poslovne knjige – fizička lica da 14. februara (petak) dospeva prva rata za porez na imovinu za 2020. godinu.

Objavljeno u Servisne informacije

Putem mobilne aplikacije Moja LPA (lokalna poreska administracija) omogućeno je da svi poreski obveznici izvrše centralizovani upit stanja za porez na imovinu za teritoriju cele Republike Srbije – putem mobilnog telefona. 

Objavljeno u Ekonomija

Sekretarijat za poresku administraciju grada Pančeva obaveštava poreske obveznike koji ne vode poslovne knjige - fizička lica da 14. avgusta (sreda) dospeva treća rata za porez na imovinu za 2019. godinu.

Objavljeno u Servisne informacije
četvrtak, 07. februar 2019. 20:50

Prva rata poreza na imovinu dospeva 14. februara

Sekretarijat za poresku administraciju grada Pančeva obaveštava poreske obveznike koji ne vode poslovne knjige - fizička lica da 14. februara dospeva prva rata za porez na imovinu za 2019. godinu. 

Objavljeno u Servisne informacije
četvrtak, 08. novembar 2018. 19:56

Četvrta rata poreza na imovinu dospeva 14. novembra

Sekretarijat za poresku administraciju grada Pančeva obaveštava poreske obveznike koji ne vode poslovne knjige - fizička lica da 14. novembra (sreda) dospeva četvrta rata za porez na imovinu za 2018. godinu.

Objavljeno u Društvo

Sekretarijat za poresku administraciju grada Pančeva obaveštava poreske obveznike koji ne vode poslovne knjige – fizička lica da 14. avgusta (utorak) dospeva treća rata za porez na imovinu za 2018. godinu.

Objavljeno u Ekonomija

Sekretarijat za poresku administraciju grada Pančeva obaveštava poreske obveznike koji ne vode poslovne knjige - fizička lica da 15. maja (utorak) dospeva druga rata za porez na imovinu za 2018. godinu.

Objavljeno u Servisne informacije

Sekretarijat za poresku administraciju grada Pančeva obaveštava poreske obveznike koji ne vode poslovne knjige - fizička lica da 14. februara dospeva prva rata za porez na imovinu za 2018. godinu. 

Objavljeno u Društvo

Sekretarijat za poresku administraciju grada Pančeva obaveštava poreske obveznike koji ne vode poslovne knjige - fizička lica da u utorak, 14. novembra dospeva četvrta rata za porez na imovinu za 2017. godinu i iste moli da blagovremeno izmire svoje obaveze kako bi izbegli obračunavanje i plaćanje kamate kao i pokretanje prekršajnog postupka.

Objavljeno u Servisne informacije

Sekretarijat za poresku administraciju grada Pančeva obaveštava poreske obveznike koji ne vode poslovne knjige - fizička lica da 14. avgusta (u ponedeljak) dospeva treća rata za porez na imovinu za 2017. godinu.  

Objavljeno u Servisne informacije
EUR 0.00 0.00 USD 0.00 0.00 CHF 0.00 0.00 SEK 0.00 0.00