Članovi Gradskog veća na današnjem zasedanju dali su saglasnost da Pančevo učestvuje na Konkursu za sufinansiranje projekata izrade Strategije privlačenja investicija do 2020. godine. 

Objavljeno u Društvo

Gradsko veće Pančevo usvojilo je na današnjem zasedanju Odluku da se za direktore dva javno-komunalna preduzeća raspišu konkursi.

Objavljeno u Društvo

Članovi Gradskog veća usvojili su na današnjem zasedanju nacrt odluke o izmenama Odluke o budžetu grada Pančeva za 2017. godinu.

Objavljeno u Društvo

Na današnjoj sednici Gradskog veća usvojeni su nacrti odluka o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije gradski stadion, naselja Tesla, Blok 40 i dela bloka 113 na Kotežu 1.

Objavljeno u Društvo

Članovi Gradskog veća na današnjoj sednici usvojili su izmene Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi u Pančevu.

Objavljeno u Društvo

Članovi Gradskog veća na današnjoj sednici usvojili su izmene Programa poslovanja JKP „Mladost“, „ATP“ i Javnog preduzeća „Gradska stambena agencija“ tako što su u planove uvrštena dodatna sredstva koja su ovim preduzećima rebalansom budžeta opredeljena.

Objavljeno u Društvo

Članovi Gradskog veća na današnjem zasedanju usvojili su Izveštaj o stanju životne sredine za 2016. godinu.

Objavljeno u Društvo

Gradsko veće usvojilo je odluku da se pristupi izradi nove Strategije brige o mladima koja će obuhvatiti period od 2018. do 2022. godine. 

Objavljeno u Društvo
petak, 28. april 2017. 19:04

Sa sednice Gradskog veća Pančevo

Gradsko veće na današnjoj sednici usvojilo je nekoliko izmena vezanih za pojedine programe i odluke, koje su se odnosile uglavnom na izmene termina upotrebljenih u njima.

Objavljeno u Društvo
EUR 118.85 119.57 USD 100.97 101.58 CHF 102.58 103.20 SEK 12.35 12.42

Najnoviji oglasi