Članovi Gradskog veća usvojili su Nacrt odluke o izmeni Odluke o postavljanju manjih montažnih, pokretnih i drugih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene.

Objavljeno u Društvo

Članovi Gradskog veća na današnjem zasedanju usvojili su Izveštaj o stanju životne sredine za 2016. godinu.

Objavljeno u Društvo

Gradsko veće usvojilo je odluku da se pristupi izradi nove Strategije brige o mladima koja će obuhvatiti period od 2018. do 2022. godine. 

Objavljeno u Društvo

Gradsko veće usvojilo je tromesečne izveštaje 16 javnih preduzeća, a ovi izveštaji redovno se dostavljaju Ministarstvu privrede Republike Srbije zajedno sa informacijom o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća.

Objavljeno u Društvo

Članovi Gradskog veća na današnjem zasedanju prihvatili su predlog rešenja o obrazovanju Radne grupe za rešavanje pitanja deponija na teritoriji grada Pančeva.

Objavljeno u Društvo

Gradsko veće Pančeva proglasilo je manifestacije Dani Vajferta i Dan Dunava za gradske manifestacije. 

Objavljeno u Društvo
petak, 28. april 2017. 19:04

Sa sednice Gradskog veća Pančevo

Gradsko veće na današnjoj sednici usvojilo je nekoliko izmena vezanih za pojedine programe i odluke, koje su se odnosile uglavnom na izmene termina upotrebljenih u njima.

Objavljeno u Društvo

Na današnjoj sednici Gradskog veća u Pančevu, članovi su usvojili srednjeročne i dugoročne planove razvoja za sva gradska javno-komunalna preduzeća.

Objavljeno u Društvo

Gradsko veće usvojilo je i uputilo Skupštini grada Odluku o raspisivanju javnog konkursa za izbor direktora JP “Direkcija za izgradnju i uređenje grada Pančeva”. 

Objavljeno u Društvo

Gradsko veće usvojilo je i uputilo Skupštini grada na usvajanje predlog Odluke po kojoj će grad i u privatnim predškolskim ustanovama subvencionisati boravak tridesetoro dece koja nisu upisana u Predškolsku ustanovu „Dečja radost“ i u vrtićima u naseljenim mestima. 

Objavljeno u Društvo
EUR 121.14 121.87 USD 108.24 108.89 CHF 111.36 112.03 SEK 12.41 12.49