četvrtak, 20. oktobar 2016. 16:38

„Svatovske igre“ banatskih Bugara (FOTO)

Očuvanju višejezičnosti i multikulturalnosti u Ivanovu, najmanjem mestu na teritoriji Pančeva, u kojem i danas žive Bugari Palćeni, posvećeno je tradicionalno obeležavanje međunarodnog Dana maternjeg jezika, 21. februara, kada se u ivanovačkom Domu kulture „Žarko Zrenjanin“ recituje i peva na više od deset jezika, među kojima su i palćenski, grčki, cincarski, jevrejski, romski i drugi.

Objavljeno u Kultura
sreda, 03. avgust 2016. 10:43

Tradicija i običaji Bugara Palćena

Običaji banatskih Bugara - Palćena povezani su u tradicionalnom smislu sa smenom godišnjih doba, životnim ciklusima, žetvenim običajima, kultom mrtvih... 

Objavljeno u Društvo
subota, 30. jul 2016. 21:36

Narodna nošnja Bugara Palćena

Prelepa i bogata nošnja banatskih Bugara za čiju je izradu, i nekada i sada, bilo potrebno puno vremena, truda ali i stvaralačke mašte, danas je sasvim retka, vrlo skupa i može se videti ili u etnografskim zbirkama ili na manifestacijama palćenskih kulturno - umetničkih društava. 

Objavljeno u Kultura

„Zbornik ivanovačkih Palćena Bugara“, Magdalene Vasilčin Doža i Augustina Kalapiša je štampan tek 2011. godine, iako je sve za štampu bilo spremno još četiri godine pre objavljivanja.

Objavljeno u Društvo

Bugari Palćeni su nacionalna zajednica za koju je karakteristično da je u matici skoro i nema, a procenjuje se da ih je manje od 10.000 u celom svetu.

Objavljeno u Društvo
EUR 0.00 0.00 USD 0.00 0.00 CHF 0.00 0.00 SEK 0.00 0.00