utorak, 1. oktobar 2019.  21:07h
Pročitano 1754 puta

Međunarodni dan starijih osoba "Ka jednakosti u starijem dobu"

Međunarodni dan starijih osoba obeležava se 1. oktobra. Zavod za javno zdravlje Pančevo je povodom ovog datuma u saradnji sa Gerontološkim centrom Pančevo organizovao predavanje “Ka jednakosti u starijem dobu” za korisnike usluga ove ustanove.

Međunarodni dan starijih osoba obeleževa se 1. oktobra Međunarodni dan starijih osoba obeleževa se 1. oktobra www.pixabay.com

Predavanje je održala Prim.dr Dubravka Nikolovski, spec. higijene i slušaoci su pored predavanja imali priliku i da nauče lagane vežbe koje mogu da praktikuju svakodnevno radi poboljšanja svog zdravstvenog stanja i vitalnosti.

Međunarodni dan starijih osoba se u svetu i kod nas obeležava 1. oktobra, u skladu sa Rezolucijom 45/106 koju je proglasila Generalna skupština Ujedinjenih nacija 14. decembra 1990. godine, sa ciljem da se naglasi važnost prilagođavanja životnog okruženja potrebama i sposobnostima stanovnika trećeg doba. Nakon ove inicijative, Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 1991. godine, u skladu sa rezolucijom 46/91, usvojila principe Ujedinjenih nacija koji se odnose na starije osobe. Na Svetskoj skupštini o starenju 2002. godine usvojen je Madridski međunarodni akcioni plan za starenje kako bi se odgovorilo na mogućnosti i izazove starenja stanovništva u 21. veku i promovisao razvoj društva za sve generacije.

Trenutno, oko 700 miliona ljudi na svetu ima više od 60 godina, a procenjuje se da će do 2050. godine taj broj iznositi 2 milijarde, što će predstavljati više od 20 procenata svetske populacije. Trend povećanja broja starijih osoba će biti najveći u zemljama u razvoju, pri čemu se Azija izdvaja kao region sa najvećim brojem starijih osoba, dok se Afrika suočava sa najvećim proporcionalnim rastom broja starijih osoba. Imajući sve ovo u vidu, očigledno je potrebno skrenuti pažnju na posebne potrebe i izazove sa kojima se suočavaju mnoge starije osobe u sredinama u kojima žive. Međutim, važno je znati da možemo očekivati njihov pun doprinos u društvu, samo ako postoje odgovarajuće garancije za uvažavanje njihovih ljudskih prava.

Praktično sve zemlje sveta suočile su se sa rastom broja starijih osoba u populaciji. Ove demografske promene utiču na rad, zapošljavanje, finansije, potražnju za robom i uslugama, stanovanje i infrastrukturu, transport, socijalnu i zdravstvenu zaštitu, ali i na porodične odnose i međugeneracijsku solidarnost.

Vlade širom sveta trebalo bi da se pripreme za ove ekonomske i društvene promene povezane sa starenjem stanovništva i sa tim u vezi važno je posmatrati starenje sa pozicije razvoja uključujući i postizanje Ciljeva održivog razvoja navedenih u Agendi 2030. Starenje stanovništva je važno sa stanovišta cilja o iskorenjivanju siromaštva, obezbeđivanju uslova za zdrav život i blagostanje za sve generacije, promovisanju ravnopravnosti polova kroz ceo životni ciklus i puno i produktivno zapošljavanje. Potrebno je smanjiti nejednakosti između i unutar zemalja, ali stvarati i naselja koja su inkluzivna, sigurna, otporna i održiva. 

Tema ovogodišnje kampanje “Ka jednakosti u starijem dobu” je usklađena sa desetim ciljem održivog razvoja koji se odnosi na smanjenje nejednakosti unutar i među zemljama, kroz osnaživanje i promovisanje socijalnog, ekonomskog i političkog uključivanja svih ljudi, bez obzira na godine, pol, invalidnost, rasu, etičku pripadnost, poreklo, religiju, ekonomski ili drugi status.

Ovogodišnja kampanja ima za cilj:

• Skretanje pažnje na postojanje nejednakosti u starijem životnom dobu, kao posledice akumuliranih  nejednakosti tokom života.

Naime, osobe koje na početku života imaju više mogućnosti i resursa imaju znatno veće šanse da postanu starije osobe sa boljim kvalitetom života. Sa druge strane, osobe koje potiču iz porodica niskog socioekonomskog statusa, imaju manje šanse da se obrazuju i suočavaju se sa različitim stresorima, što dovodi do sve većih socijalnih i ekonomskih nepovoljnosti u kasnijem životu. U starijem dobu, ove se nejednakosti akumuliraju. 

• Osvestiti važnost hitnog suočavanja sa postojećim nejednakostima i važnost sprečavanja budućih nejednakosti povezanih sa starenjem.

• Osvestiti važnost istraživanja društvenih promena u kontekstu životnog toka: celoživotno učenje, proaktivna i prilagodljiva politika zapošljavanja, socijalna zaštita i univerzalno zdravstveno osiguranje. 

• Osvestiti važnost uvažavanja primera dobre prakse i preporuka zasnovanih na dokazima, u smanjenju nejednakosti i promeni stereotipa vezanih za starenje.

Autor:  Pančevo MOJKraj
Ocenite ovaj članak:
(1 Glas)

Dodaj komentarSaglasan sam sa pravilima komentarisanja navedenim u uslovima korišćenja!
EUR 0.00 0.00 USD 0.00 0.00 CHF 0.00 0.00 SEK 0.00 0.00