ponedeljak, 8. april 2019.  20:02h
Pročitano 978 puta

Čabrilovski: Obrazovanje, zaposlenje i stanovanje put ka integraciji Roma u zajednicu

Danas je Međunarodni dan Roma. Širom sveta, Međunarodni dan Roma se ne obeležava samo slavljenjem romske kulture, već i skretanjem pažnje na brojne probleme sa kojima se suočavaju u društvu.

Pava Novakov Čabrilovski, koordinatorka za romska pitanja Gradske uprave Pančevo i predsednica Izvršnog odbora Nacionalnog saveta romske nacionalne zajednice Pava Novakov Čabrilovski, koordinatorka za romska pitanja Gradske uprave Pančevo i predsednica Izvršnog odbora Nacionalnog saveta romske nacionalne zajednice G.N.

U Pančevu već duži niz godina postoji koordinator za romska pitanja, a na toj poziciji trenutno se nalazi Pava Novakov Čabrilovski. Ona je ujedno i prva žena romske nacionalnosti koja je izabrana za predsednicu Izvršnog odbora Nacionalnog saveta romske nacionalne zajednice i današnji dan je povod za razgovor sa njom.

Kao koordinatorka za romska pitanja u Gradskoj upravi Pančevo zaduženi ste da olakšate integraciju pripadnika romske nacionalne zajednice u zajednicu. U čemu se ogledaju Vaša zaduženja?

Problemi romske populacije najčešće su ostavljeni lokalnim samoupravama da ih procene i nađu rešenje. Angažovanjem koordinatora za romska pitanja pokušava se da se napravi kontakt i posreduje između pripadnika romske populacije i organa uprave. Na iskustvu Pančeva slobodna sam da kažem da to dobro funkcioniše i da daje rezultate, jer je sve veći broj Roma koji imaju dokumenta, povećava se broj Roma koji završavaju škole i stiču određene kvalifikacije neophodne za lakše pronalaženje posla. Posao koordinatora zahteva saradnju sa drugim ustanovama i ta saradnja je do sada uvek bila odlična, bilo da li su u pitanju škole u gradu ili je to pančevački Centar za socijalni rad. Postoje pomaci u oblasti obrazovanja i zapošljavanja, ali na tome treba još mnogo raditi. Grad Pančevo daje značajan doprinos kada je u pitanju romska zajednica, posebno u oblasti obrazovanja i zapošljavanja jer jedno bez drugog ne ide. Obrazovanje je najsigurniji način da Romi izađu iz začaranog kruga siromaštva i bede. U Pančevu je problem u oblasti obrazovanja delimično rešen, jer veliki broj dece redovno pohađa nastavu i uspeva kasnije sebi da izgradi život kakav želi, a u svemu tome najvažnije je da smo uspeli da roditeljima dece objasnimo važnost obrazovanja dece. Postoje i druge mere države kao, na primer to da roditelji dece koja ne idu u školu gube prava na socijalnu pomoć, tako da se pripadnici romske zajednice trude da svoju decu šalju u školu. AP Vojvodina podstiče Rome studente kroz programe stipendiranja i niz drugih afirmativnih mera vezanih za obrazovanje. Postoje i programi za samozapošljavanje i zapošljavanje, ali i prekvalifikaciju i dokvalifikaciju pripradnika romske nacionalne zajednice kako bi lakše našli posao. Pančevo je primer dobre prakse u Vojvodini u oblasti podrške mladim Romima srednjoškolcima.

Pančevo je jedna od lokalnih samouprava koja duži niz godina budžetom izdvaja sredstva za integraciju Roma. U kom iznosu i za koje namene?

Pančevo ima izrađenu Strategiju za integraciju Roma, kao i lokalni akcioni plan za integraciju Roma po kojem se obezbeđuju izdvajanja iz gradskog budžeta. Za naredni period se izrađuje novi Akcioni plan. Ove godine izdvojeno je blizu šest miliona dinara. Sredstva su pre svega namenjena za nabavku udžbenika, zatim za nagrade vrlodobrim i odličnim učenicima koji su uspešno završili školsku godinu, kao i za izdavanje ličnih dokumenata koje pojedini Romi još uvek nemaju. Raspisujemo i konkurse na kojima podržavamo rad romskih organizacija. U okviru Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje 2017. godine smo na stručnu praksu uputili dvoje Roma, jedan je sa srednjom a drugi s visokom stručnom spremom. Te godine smo takođe zaposlili nekoliko Roma, kao i kroz javne radove koje smo imali na području Grada. Sa time smo nastavili i prošle godine, a očekujemo da će tako biti i ove.

U cilju podsticanja pripadnika romske nacionalne zajednice da ne napuštaju školu Pančevo je ustanovilo i neke podsticajne mere?

Tako je. Za našu nacionalnu zajednicu obrazovanje je od velikog značaja za dalje postizanje uspeha i drago mi je što je sve veći broj učenika i njihovih roditelja koji to uviđa. Jednako je važno i što lokalna samouprava to prepoznaje i odvaja novčana sredstva za te namene. Iz budžeta se obezbeđuju udžbenici za pripadnike Romske nacionalne zajednice, kao i jednokratna novčana pomoć za vrlodobre i odlične đake. Starčevo je jedno od mesta u kojima veliki broj Roma završava osnovnu i srednju školu, a značajan je i broj onih koji su vrlodobri i odlični tokom školovanja i kojima se uručuje novčana nagrada. Značajno je da sve više Roma s teritorije Pančeva upisuje i završava fakultete što će, očekujemo, da mnogim Romima pomogne da se lakše zaposle. Početkom oktobra 2018. godine uručili smo jednokratnu finansijsku pomoć Grada u iznosu od 4.000 dinara učenicima romske nacionalnosti koji su prethodnu školsku godinu završili s vrlodobrim ili odličnim uspehom. Raduje me što mogu da kažem da je u pitanju čak 192 đaka romske nacionalnosti. Iz Starčeva je bilo učenika i iz osnovne i iz srednje škole. Romski učenici danas dobijaju besplatne udžbenike na teritoriji celog Pančeva. Za starčevačke učenike romske nacionalnosti ove godine Grad je obezbedio 11 kompleta za osnovnu školu i deset za srednju školu, od ukupno 77 romskih učenika koji pohađaju srednje škole na teritoriji Pančeva. Osim toga, romski učenici čiji su roditelji korisnici socijalne pomoći nabavku besplatnih udžbenika ostvarili su preko Ministarstva prosvete – Centra za socijalni rad. Pored toga, predškolski program pohađa 55 romske dece na teritoriji celog Pančeva i to jeste veliki uspeh. Posebno želim da istaknem da u Medicinskoj školi imamo 16 učenika koji su se izjasnili da su pripadnici romske nacionalne manjine i većina su korisnici stipendije Romskog obrazovnog fonda (REF). 

Srbija primenjuje Strategiju za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period 2016-2025 godina. Šta ovaj dokument predviđa?

Strategija za socijalno uključivanje Roma i Romkinja je vrlo jasno definisana i prepoznaje četiri ključne oblasti: obrazovanje, zdravlje, zapošljavanje i socijalna zaštita. Uspostavljen je institucionalni i strateški okvir koji pruža mogućnost da se sistemski reše nagomilani višedecenijski i kompleksni problemi romskog naroda. Ostvarivanje ciljeva iz Strategije i postizanje ravnopravnosti Roma s ostalim građanima je težak posao i zato je potrebno da mnogo više radimo. Zbog velike diskriminacije i stereotipa prema Romima koji vladaju u društvu jedan od prioritetnih zadataka je da se pripadnici Romske nacionalne manjine uključe u sve javne institucije, republičke i lokalne vlasti. Na ovaj način bi se postigla puna integracija. Država i društvo bi dobili značajan ekonomski i ljudski kapital a istovremeno bi se smanjile društvene nejednakosti i distanca. Pravni osnov za ovo postoji u Ustavu, zakonima i podzakonskim aktima Republike Srbije.

U decembru 2018. godine ste imenovani za predsednicu Izvršnog odbora Nacionalnog saveta Romske nacionalne zajednice. Šta Vas očekuje u okviru tog novog zaduženja?

Pre svega, čast mi je što sam na čelu Izvršnog odbora Nacionalnog saveta Romske nacionalne manjine Republike Srbije, posebno zato što je ovo prvi put od osnivanja Nacionalnog saveta da je na ovoj funkciji žena. Ova funkcija nosi velike obaveze i zaduženja, ali isto tako otvara velike mogućnosti da se pomogne pripadnicima romske nacionalne zajednice u rešavanju problema. Misija Romskog nacionalnog saveta je postizanje ravnopravnog ekonomskog političkog i socijalnog statusa Roma sa ostalim građanima Republike Srbije. Nacionalni savet Romske nacionalne manjine hoće da preuzme deo odgovornosti za položaj Romskog naroda, da pruži svoj doprinos i uključi se u sve aktivnosti koje su od suštinskog uticaja na položaj Roma u Republici Srbiji. Uloga Nacionalnog saveta je da predstavlja Romsku nacionalnu zajednicu kroz očuvanje jezika što predstavlja identitet jednog naroda, kulture, obrazovanja i javnog informisanja. Kroz Nacionalni savet bićemo uključeni u donošenje strateški važnih dokumenata na nivou Republike Srbije i AP Vojvodine a koji direktno mogu da utiču na kvalitet života Roma i njihovu integraciju u društvo. 

Autor:  V.J.P./Starčevačke novine
Ocenite ovaj članak:
(4 glasova)

Dodaj komentarSaglasan sam sa pravilima komentarisanja navedenim u uslovima korišćenja!
EUR 0.00 0.00 USD 0.00 0.00 CHF 0.00 0.00 SEK 0.00 0.00