subota, 15. decembar 2018.  09:07h
Pročitano 1101 puta

Jovanović: počinju pripreme za novu Strategiju razvoja socijalne zaštite

Suzana Jovanović imenona je za članicu Gradskog veća za socijalna pitanja, rad i zapošljavanje početkom oktobra 2018. godine.

Suzana Jovanović, članica Gradskog veća za rad, zapošljavanje i socijalna pitanja Suzana Jovanović, članica Gradskog veća za rad, zapošljavanje i socijalna pitanja Pančevo.MOJKraj.rs

Već na početku mandata dočekalo je puno posla, posebno u segmentu pripreme i donošenja novih strateških dokumenata u oblastima koje su u njenoj nadležnosti. O tome i drugim temama govorila je u intervjuu za Starčevačke novine.

Na Sednici Skupštine grada Pančeva 14. novembra usvojene su izmene Odluke o finansijskoj podršci porodici sa decom na teritoriji Grada Pančeva. Koje su najznačajnije izmene u tom dokumentu?

Suštinski je vrlo mala intervencija na ovoj odluci. Kao grad smo već duže vreme pokrili mnoga prava koja građani mogu ostvarivati u lokalnim samoupravama. Reč je o porodicama sa trojkama, odnosno troje dece rođeno u jednom porođaju. Zadovoljstvo mi je bilo da u jednom od prvih radnih dana imam razgovor s neformalnom grupom majki trojki koje su istakle da je neophodno da grad nešto više i nešto duže interveniše u finansijskom delu kada su u pitanju ove porodice. Po njihovoj inicijativi i sa iskazanim potrebama napravili smo promenu u Odluci da jednokratno novčano davanje koje je i do sada bilo definisano po detetu do starosti 10 godina, sada pomereno do punoletstva odnosno do 18 godina. Definisali smo i iznos te jednokratne novčane pomoći. Ranije je to bilo prepušteno da pojedinačnim aktom gradonačelnik definiše, ali u skladu s mogućnostima budžeta. Sada smo se obavezali da već u planu budžeta stavimo da je to dvostruki iznos prosečne zarade u Pančevu po detetu. To je negde u ovom trenutku, ilustracije radi, blizu 100.000 dinara. Ideja je bila da otprilike pokrijemo troškove mesečno do 10.000 dinara po detetu, što bi na godišnjem nivou to bilo najviše 120.000 dinara. Bilo je ispravnije da se vežemo za prosek zarada i zato smo to tako definisali. Intervencija u Odluci je samo u tom delu, jer evo i ove godine neka deca pune 10 godine i trebalo je da izađu iz ovog prava potpuno pa smo ovim omogućili da se nastavi podrška ovim porodicama do punoletstva. Zakon o veštačkoj oplodnji je izmenjen i ubuduće ćemo imati samo prirodne trojke, čime je značajno smanjena verovatnoća da nam se pojave nove trojke i zaslužuju poseban tretman od strane grada i roditelji i ta deca.

Na kakve vrste finansijske pomoći porodice s decom na teritoriji Pančeva mogu da računaju?

Finansijska podrška porodicama s decom ostala je na istom nivou. Razmišljamo o pomeranju nominalnih iznosa za neka prava u 2019. godini, pre svega za nezaposlene porodilje. S obzirom da dovoljno dugo postoji to pravo i možemo da projektujemo broj korisnica. U pitanju je pravo da nezaposlene porodilje šest meseci imaju naknadu. Daleko od toga da je to porodiljsko, ali je jedna vrsta podrške od strane grada barem za neke osnovne potrebe za bebu u tih prvih šest meseci. Nismo uvodili nova prava niti smo menjali postojeća. Pokriveno nam je sve ono što država ne pokriva, to smo mi dodali kad je u pitanju treće ili četvrto dete u porodici, u smislu besplatnog boravka u vrtićima, besplatnog boravka na Divčibarama. Ostavili smo da naše odmaralište na Divčibarama ima jednako subvencionisano odnosno da ima isti iznos prema roditelji i prema detetu, a ono što je promena cene da ide na teret budžeta. Za sada nismo razmišljali da uvodimo ništa novo jer je ova godina donela puno promena u državnom programu i što se tiče podrške porodici u smislu materinskog dodatka za rođenje prvog, drugog, trećeg i četvrtog deteta, da zaista pomeranjem starosne granice deteta, iznosima i slično. Sa druge strane novi zakon isto je regulisao porodiljska bolovanja koji je izazvao mnogo kontraverzi. Verovatno će biti izmena, zato je procena bila da je bolje da sačekamo da vidimo šta je to državni nivo pa onda da razgovaramo da li ima prostora u lokalnom budžetu da nešto još dodamo našim sugrađanima. U svakom slučaju, orjentacija je da više idemo prema razvojnim i stimulativnim merama kad je u pitanju zapošljavanje, stanovanje i slično, jer se u praksi pokazalo, dovoljno drugo traju te mere, da samo novčano davanje ne može ozbiljnije uticati na natalitet, jer na žalost mi i dalje imamo negativnu stopu kao lokalna samouprava. 

Strategija razvoja socijalne zaštite Grada Pančeva od 2014. do 2018. godine prikazuje stanje socijalne zaštite Grada, resurse kojima Grad raspolaže, definisane standarde koje treba dostići i prioritete za taj četvorogodišnji period. Koliko ste zadovoljni njenom primenom u praksi? Da li će uskoro početi izrada nove Strategije i šta bi mogli biti njeni prioriteti?

Moram biti realna da od onoga što smo projektovali i predstavili kao svoje mogućnosti a i želje za razvoj sistema socijalne zaštite u gradu, mi smo mnogo uradili, ali isto tako nas je zatekla jedna konsenzusom čini mi se doneta odluka da država treba da napravi jedan zaokret u smislu ozbiljne štednje. To se odrazilo pre svega na maksimalan broj zaposlenih, ograničenje zapošljavanja u javnom sektoru i slično, što je u dobroj meri usporilo realizaciju naših ciljeva. Nismo odustali, ali jeste usporilo. S obzirom na efekte koje vidimo u državnim parametrima kad je u pitanju pre svega uređenje tih javnih finansija, naravno da nam je bilo zadovoljstvo da smo i mi bili deo tih mera štednje, ali sa druge strane nam je ostalo nešto posla iz te Strategije koje nismo realizovali jer naprosto nismo mogli da obezbedimo zadovoljavanje propisanih standarda. Dodatno, jeste nešto što je otvorena priča, ti standardi za usluge socijalne zaštite jesu delimično u javnoj raspravi da li treba da ostanu tako previsoki jer su doneti u jednom trenutku kada smo se čini mi se takmičili sami sa sobom, a ne sa onim što nam je polazna tačka i ozbiljan problem imaju i državne ustanove i lokalne usluge i mnogi drugi jer su zaista previsoki standardi. Negde faktički sami sebe diskreditujemo držanjem tih pravilnika o tako visokim standardima koje ne možemo da obezbedimo i onda dolazimo u situaciju da ne možemo da licenciramo usluge. Pančevo je blizu. Većina usluga nije licencirana ali smo blizu u procedure da zadovoljimo sve. Našli smo neka rešenja da krajem ove godine i početkom sledeće možemo da ispunimo pre svega taj standard po pitanju broja zaposlenih i da ćemo moći da obezbedimo da lakše dišemo u smislu da licenciramo sve usluge. Dokument nam ističe krajem ove godine. Nerealno je da se za tako kratko vreme donese novi dokument. Razmišljamo o tome da aneksom ili zaključkom produžimo važnost za 2019. godinu da bismo omogućilo ispravno i zakonito planiranje budžeta za 2019. godinu. Naravno da je onda jedan od prvih koraka koji ćemo verovatno već započeti u decembru izrada novog strateškog ili planskog dokumenta, s obzirom da je u međuvremenu donet i Zakon o planskom sistemu koji bliže određuje kako treba da izgleda taj dokument.

AP Vojvodina na konkursu za izradu i realizaciju lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Roma u oblasti stanovanja opredelila je Pančevu 800.000 dinara. Ugovor je Pančevu uručen 13. novembra. Koji su dalji koraci u ovoj oblasti?

Isti koraci su kao i u prethodnoj temi. S obzirom da država ima nacionalni plan za dekadu Roma vrlo dobro definisan onda je praksa bila da lokalne samouprave donose trogodišnje akcione planove. Na žalost, Akcioni plan u Pančevu je istekao 2016. godine i suštinski se radilo bez ikakvog planskog dokumenta. Moraćemo u što kraćem roku da pristupimo izradi Akcionog plana. To ćemo se potruditi iz sopstvenih resursa da uradimo jer je ipak manje zahtevan dokument. To podrazumeva da uradimo evaluaciju pojedinačnih aktivnosti koje su bile u prethodne dve godine i da vidimo šta je to što su naredni koraci. Ono što će sigurno ostati je podrška raznih oblika u obrazovanju, jer to jeste ključ promene kvaliteta života romske zajednice. Pitanje stanovanja je naravno uvek mnogo kompleksnije jer je vezano i za rešavanje imovinskih odnosa i planska dokumenta i legalizaciju, ozakonjenje i tako dalje. Na tom polju su nešto sporije aktivnosti, ali taj projekat koji je sufinansiran od strane pokrajinskog sekretarijata je vezan za poboljšanje kvaliteta stanovanja u naselju Šumice, u Starčevu. Ovim projektom je obezbeđeno da određeni broj stanova koji su legalni zakoniti, imaju zakonite zakupce dobiju sopstvena brojila za struju i dobiju mogućnost da žive kao normalan svet.

Pančevo je prepoznatljivo po afirmativnim merama zapošljavanja koje se godinama realizuju prema lokalnom Akcioni plan zapošljavanja. Koliko ste zadovoljni efektima primene tih mera? Kako će izgledati plan za narednu godinu i hoće li imati značajnijih izmena u odnosu na dosadašnje mere u dokumentu?

Sad je dovoljno dug period da već možemo da proanaliziramo stvarne efekte nekih mera. Da, već smo u izradi Nacrta za 2019. godinu. Ne bih sad ništa precizirala jer je dokument u izradi. Za sada stručne službe pripremaju nacrt. Naša ideja je da taj dokument pre donošenja Odluke o budžetu za narednu godinu prođe bar Savet za zapošljavanje i dobije mišljenje tog tela da bi se u budžetu našlo nešto što već ima nekakvu verifikaciju kao Akcioni plan. Naravno da ćemo po usvajanju Odluke o budžetu i formalno usvojiti Akcioni plan, s obzirom da uvek postoji rizik da do donošenja Odluke bude i nekih intervencija i izmena na budžetu. Smanjićemo svakako mere koje su dale male efekte i mere koje imaju u svom definisanju s obzirom da većinu mera država propisuje neki standard gde su vezani za zasnivanje radnog odnosa koji se plaća ispod minimalne cene rada. Nismo spremni da u tome učestvujemo. Samozapošljavanje koje je dalo izvanredne efekte do sada ćemo malo unaprediti metodologiju. Nešto što sa svih strana dobijamo signale da je dobro, mada se mi mučimo da razvijemo kriterijume je, izdvajanje dela sredstava u tom samozapošljavanju samo za žene. Podela da poziv bude mešovit i poziv samo za žene malo nam stvara problem da razvijemo kriterijume za ocenjivanje. To je nešto čime se najviše u ovom trenutku bavimo. Imaćemo i novih mera. S obzirom na najavu razvoja nove industrije u Pančevu svakako ćemo povećati sredstva za opremanje srednjih škola. Planiramo da se okušamo u organizovanju edukacija i prekvalifikacija u skladu s iskazanim potrebama od strane privrede. Novina će biti i subvencije za otvaranje novih radnih mesta za mikro i mala preduzeća. S obzirom da državni i pokrajinski programi su orjentisani na velike, imaju definisan nivo subvencija prema brojkama tako da su bez te podrške ostali preduzetnici i mikro i mala preduzeća. Mi ćemo gledati da definišemo program za njih i naravno da će brojke biti manje, adekvatno veličini preduzeća, za od tri do pet radnih mesta.

Grad je i ove godine nastavio da pruža veću novačnu pomoć osobama koje žele da započnu sopstveni biznis. Kada se mogu očekivati rezultati konkursa za 2018. godinu i da li će biti izmena u vezi s ovom merom u narednoj godini?

Savet za zapošljavanje je svoj posao završio. Odluka još nije objavljena jer gradonačelnik nije potpisao što je vezano s nekim međuprostorom. Od odluke Saveta do gradonačelnika aplikanti su u obavezi da izadministriraju neki deo. Odluka Saveta je formirana i pitanje je dana kada će biti objavljeni rezultati. Biće izmena u narednoj godini kao što sam već pomenula. Dilema nam je oko razdvajanja ženskog i mešovitog preduzetništva, a takođe ću se zalagati da budu veća sredstva u pitanju jer je to mera koja je do sada dala najveće efekte. Ići ćemo opet sa principom da što pre raspišemo konkurs, čim budžet postane operativan, i da konkurs bude otvoren skoro čitave godine, negde do kraja oktobra, da bude mesečno odlučivanje, da relaksiramo ljude koji se pripremaju za ovakav korak u životu, da ne jure da u pet dana sve urade i zbrzaju. I Savet će tako imati mogućnost da na osnovu kriterijuma koji će biti sastavni deo konkursa uradi što savesnije svoj posao.

U pripremi je predlog budžeta grada Pančeva za 2019. godinu. Koliko je sredstava planirano za socijalna davanja i uopšte resor koji je u Vašoj nadležnosti? U odnosu na ranije godine da li je to manje ili više novca?

Suštinski do sada bilo je možda nešto manje novca iz razloga što nije bilo nikakvih investicija u ovom sektoru. Nivo izdvajanja bio je zadržan svih ovih godina, poštovana su stečena prava naših građana, ali moja želja i ambicija jeste da se izborim za veći nivo sredstava ali u smislu konkretnih unapređenja kvaliteta usluga, obezbeđivanja subvencija koje su definisane gradskom odlukom. Cilj nam je zapravo da povećamo broj korisnika, da građanima budu dostupnije usluge. To automatski podrazumeva veća izdvajanja. Ono što će značajno povećati ukupnu sumu novca za socijalnu zaštitu jeste to što ide povećanje zarada u sektoru, prema Odluci Vlade Republike Srbije, kao i nova usluga koja je tako i definisana u ovoj godini gradskom Odlukom ličnih pratilaca. U prvoj godini, pošto je uvedeno na pola godine, a vezano je za sistem obrazovanja i uklapanje je za školsku godinu, bilo je dimenzionisano samo na osnovu projekcije. Za 2019. godinu već ćemo imati zaključak na Gradskom veću ovih dana, da raspišemo javnu nabavku tokom decembra da ne bismo ugrožili održivost pružanja usluge. Ona mora da bude kontinuirana. Sada kada imamo neke parametre na godišnjem nivou iznosi oko 17 miliona dinara. Više neko povećanje u smislu tih nekih troškova kod postojećih usluga koji treba da ide na račun povećanja kvaliteta i mogućnosti proširenja njihovih kapaciteta da bismo ukinuli liste čekanja kojih ima i za usluge socijalne zaštite. Ima i dalje nekih usluga za kojima ima potrebe ali još uvek nismo kao grad u mogućnosti da odgovorimo ne samo novčano. Da bismo ozbiljno pričali moramo da vidimo potencijalno i pružaoca usluge, da imamo razvijene kapacitete u zajednici. Na primer, uslugu ličnog pratioca nam pruža udruženje iz Beograda. U Pančevu niko nije licenciran za tu uslugu. Oni jesu zaposlili naše ljude ovde na terenu, ali su oni iz Beograda.

Autor:  V.J.P./Starčevačke novine
Ocenite ovaj članak:
(5 glasova)

Dodaj komentarSaglasan sam sa pravilima komentarisanja navedenim u uslovima korišćenja!
EUR 0.00 0.00 USD 0.00 0.00 CHF 0.00 0.00 SEK 0.00 0.00