sreda, 22. avgust 2018.  07:14h
Pročitano 1555 puta

U toku uvid u javni birački spisak nacionalne manjine

Neposredni izbori za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina biće održani 4. novembra 2018. godine. 

Neposredni izbori za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina biće održani 4. novembra 2018. godine Neposredni izbori za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina biće održani 4. novembra 2018. godine www.subotica.com

Izborno pravo na izborima za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina imaju samo oni pripadnici nacionalne manjine koji su upisani u poseban birački spisak nacionalne manjine. Pravo upisa u poseban birački spisak ima svaki pripadnik nacionalne manjine koji je upisan u jedinstveni birački spisak. Upis u poseban birački spisak se vrši na osnovu pismenog zahteva, prema mestu prebivališta, odnosno mestu boravišta za interno raseljena lica. 

Zahtev građani mogu predati, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova Gradskoj upravi grada Pančeva - Sekretarijatu za opštu upravu, Trg kralja Petra I br. 2-4, kancelarija Službe biračkog spiska broj 107, na prvom spratu, ili putem pošte na adresu: Gradska uprava grada Pančeva - Sekretarijat za opštu upravu, Trg kralja Petra I 2-4, 26000 Pančevo.

Na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave www.mduls.gov.rs postavljeni su zahtevi za upis i brisanje iz posebnog biračkog spiska, a mogu se preuzeti i u Gradskoj upravi grada Pančeva - Sekretarijatu za opštu upravu Službi biračkog spiska, kancelarija broj 107, na prvom spratu.

Potrebno je da zahtev za upis u poseban birački spisak bude čitko popunjen i potpisan od strane podnosioca zahteva. Svi podaci u zahtevu moraju da budu popunjeni identično kao što su upisani u ličnoj karti podnosioca.

Poseban birački spisak nacionalne manjine se zaključuje 19. oktobra 2018. godine u 24:00 časa. 

Posle zaključenja posebnog biračkog spiska nacionalne manjine od 20. oktobra do 31. oktobra 2018. godine u 24,00 časa (najkasnije 72 časa pre dana određenog za održavanje izbora) zahtev  za upis u poseban birački spisak nacionalne manjine može se podneti Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, neposredno ili preko Gradske uprave grada Pančeva, po mestu prebivališta.

Od proglašenja izborne liste pravo na uvid u poseban birački spisak nacionalne manjine imaju ovlašćeni prestavnici podnosilaca proglašenih izbornih lista.

Uvid u poseban birački spisak može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnom sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave www.mduls.gov.rs unošenjem podatka o jedinstvenom matičnom broju građana. 

Pozivaju se svi birači koji su podneli zahtev za upis u poseban birački spisak nacionalne manjine da provere da li su upisani u poseban birački spisak i da li su njihovi podaci u posebnom biračkom spisku ažurni. 

Autor:  Grad Pančevo
Ocenite ovaj članak:
(1 Glas)

Dodaj komentarSaglasan sam sa pravilima komentarisanja navedenim u uslovima korišćenja!
EUR 0.00 0.00 USD 0.00 0.00 CHF 0.00 0.00 SEK 0.00 0.00