subota, 16. decembar 2017.  22:37h
Pročitano 1281 puta

Marina Kurilj: Najveći problem mladih sa intelektualnim teškoćama trenutno je zapošlјavanje

Udruženje „Na pola puta” je nestranačko, nevladino, neprofitno udruženje stručnjaka različitih profila, volontera, roditelјa, braće i sestara osoba sa intelektualnim teškoćama koji su posvećeni pobolјšanju kvaliteta života i inkluziji osoba sa intelektualnim teškoćama (OSIT) u društvene tokove lokalne zajednice na teritoriji grada Pančeva.

Članovi Udruženja Na pola puta u jednoj od pozorišnih predstava u kojima su glumili Članovi Udruženja Na pola puta u jednoj od pozorišnih predstava u kojima su glumili Na pola puta/privatna arhiva

Osnovano je 2006. godine, a ideja je potekla upravo od roditelјa koji su želeli za svoju decu sa intelektualnim teškoćama bolјu i kvalitetniju budućnost.

Primarna usluga koju Udruženje pruža je stanovanje uz podršku za osobe sa intelektualnim teškoćama sa cilјem prevencije institucionalizacije. Za ovu uslugu Udruženje je dobilo nagradu Erste fondacije 2011. godine, a u junu 2014. dobilo je i licencu za pružanje ove usluge kao jedna od prvih organizacija u Srbiji koja se licenirala za pružanje usluge socijalne zaštite.

Sprovode i druge aktivnosti koje utiču na pobolјšanje kvaliteta života populacije sa intelektualnim teškoćama, a pruža i uslugu Pomoć u kući (za koju takođe poseduje licencu), organizuje sportske aktivnosti (fitnes, kuglanje, plivanje i orijentiring i karate), Dramski klub u okviru kojeg se pripremaju pozorišne predstave, Roditelјski klub podrške... Udruženje radi i na edukaciji mladih srednjoškolaca kao i na promovisanju volonterizma i aktivizma upravo kod onih koji će graditi društvo u budućnosti.

O primeni još uvek aktuelne Strategije brige o mladima razgovarali smo sa Marinom Kurilj, glavnom koordinatorkom Udruženja Na pola puta. 

Upoznati se s postojanjem Strategije brige o mladima na teritoriji Pančeva, čiji je rok trajanja od 2014 do 2017. godine. U njoj su kao prioritetne oblasti određeni: obrazovanje, zdravlјe mladih i odrastanje, bezbezdnost, zapošlјavanje, učešće mladih u donošenju odluka, aktivizam, volonterizam, mobilnost i interkulturalizam mladih. U kojoj oblasti je po Vašem mišlјenju najviše urađeno?

- Čini mi se da je najviše urađeno u oblasti volonterizma i aktivizma. Rekla bih, prema informacijama koje su plasirane u medijima, da je ova oblast bila pokrivena kroz razne projekte, da su se mladi više uklјučili u aktivnosti zajednice i da su se malo pokrenuli.

U kojoj oblasti je po Vašem mišlјenju najmanje urađeno?

– Mislim da se nije dovolјno uradilo u oblasti obrazovanja, zdravlјa mladih i odrastanja, kao i u oblasti učešća mladih u donošenju odluka.

 

0 na pol puta udr

 

U prethodnom periodu, od 2014. do 2017. godine, koliko su mladi zaista bili uklјučeni u kreiranje omladinske politike u Pančevu? Na koji način su bili uklјučivani? Da li je moglo više ili bolјe? Kako?

– Iako su mladi aktivno pisali Strategiju, nisam upoznata da su bili uklјučeni u neko dalјe kreiranje omladinskih politika u Pančevu. Čini se da su tu priliku eventualno imali članovi podmladaka vladajuće i opozicionih partija. Mislim da je svakako moglo više resursa da se uloži kako bi se angažovali/animirali drugi mladi, pogotovo oni iz marginalizovanih grupa, koji bi bili uklјučeni u kreiranje politika koje se njih direktno tiču.

Da li ste možda bili uklјučeni na neki način u donošenje aktuelne Strategije brige o mladima?

– Bila sam član radne grupe za oblast zdravlјe i odrastanje. Svi izneti predlozi, pa tako i moji, bili su razmatrani, o svakom predlogu se razgovaralo, te su na osnovu tih razgovora predlozi bili usvajani ili odbijeni. Zadovolјna sam da su moji pojedini predlozi uvršteni u Strategiju.

Da li ste u periodu od 2014. do 2017. godine realizovali neke omladinske projekte zahvalјujući konkursima Grada Pančeva namenjenih mladima i udruženjima građana za mlade? Predstavite nam u nekoliko rečenica te projekte i koliko Vam je značilo što ste imali podršku u realizaciji svoje projektne ideje?

– Konkretno na konkursima koji su namenjeni mladima i udruženjima za mlade, realizovali smo u periodu od 2014 – 2017. dva projekta, i to preko Konkursa za sufinansiranje muzičkih, inovativnih, edukativnih i promotivnih programa i projekata za malde u dvorani „Apolo”. U pitanju su projekti „Samozastupanje-pokaži da znaš, pokaži kako!” (2015) i „Imam i ja svoje mesto” (2016). Oba projekta su se bavila osnaživanjem mladih, osoba sa intelektualnim teškoćama, srednjoškolaca i mladih iz opšte populacije iz oblasti lјudskih prava, kako se ta prava ostvaruju, kao i iz oblasti samozastupanja kao pokreta koji se kao inovativan razvija u Srbiji. Podrška je bila značajna. Udruženje „Na pola puta” je, uz podršku Grada, realizovalo i druge projekte u kojima su učestvovali mladi, ali ne preko Konkursa za koji su bili namenjeni isklјučivo mladima ili udruženjima za mlade.

 

0 na pola puta clanovi

 

Šta su, prema Vašem mišlјenju, najveći problemi mladih na teritoriji Pančeva i svih devet naselјenih mesta? Imate li neki predlog kako bi neki od tih problema mogli da se reše?

– Na ovo pitanje ću vam odgovoriti iz ugla nekoga ko ima iskustva u radu sa mladima sa intelektualnim teškoćama (OSIT). Kao i za mlade iz opšte populacije, najveći problem mladih OSIT trenutno je zapošlјavanje i radno angažovanje. S obzirom da postoje brojne predrasude u društvu, kako među pojedincima tako i sistemu uopšte, ali i da se mlade OSIT školuju za zanimanja koja su zastarela ili su suficitarna, osnovno lјudsko pravo, pravo na rad, OSIT nije zagarantovano. Kroz zapošlјavanje ili radno angažovanje moglo bi da se ovoj populaciji omogući potpuna inkluzija u društvene tokove. Pored toga OSIT bi imale priliku da zarade svoj novac i da iz pozicije primalaca socijalne pomoći pređu u poziciju aktivnog člana društva. Ono što treba da se uradi je delovanje na više „frontova”. Delovanje u smeru osnaživanja i radnog osposoblјavanja OSIT, delovanje ka poslodavcima, ka instutucijama i zakonodavstvu, ali pre svega raditi na promociji u zajednici i na razbijanju predrasuda.

Da li biste se uklјučili na bilo koji način u donošenje nove Strategije brige o mladima u Pančevu?

– Ove godine je bio raspisan konkurs za članove tima koji će raditi na novoj Strategiji. S obzirom da sam ja već učestvovala, prijavila se koleginica. Odgovor još uvek nismo dobili.

 

0 potpis ispod teksta

Autor:  M.Manić
Ocenite ovaj članak:
(2 glasova)

Dodaj komentarSaglasan sam sa pravilima komentarisanja navedenim u uslovima korišćenja!
EUR 0.00 0.00 USD 0.00 0.00 CHF 0.00 0.00 SEK 0.00 0.00