ponedeljak, 11. decembar 2017.  18:27h
Pročitano 1779 puta

Maletin: o mladima u Pančevu ne odlučuju mladi

Nenad Maletin iz Pančeva trenutno je angažovan na mestu generalnog sekretara KOMS-a (Krovne organizacije mladih Srbije), a svojim sugrađanima prepoznatljiv je po svom angažovanom radu s mladima.

Nenad Maletin, generalni sekretar Krovne organizacije mladih Srbije Nenad Maletin, generalni sekretar Krovne organizacije mladih Srbije FB/privatna arhiva

Omladinskom politikom u Srbiji i Pančevu, kao nestranačka ličnost i omladinski radnik bavi se od 2005. godine kada je s drugim mladima zagovarao osnivanje Ministarstva za mlade Srbije. Zahvaljujući njegovom angažovanju u Pančevu je nakon toga doneta jedna od prvih Strategija za mlade i osnovana prva Kancelariju za mlade, u kojoj je neko vreme bio i koordinator.

To ga sve čini nezaobilaznim sagovornikom u nastojanju da analiziramo efekte primene još uvek aktuelne Strategije brige o mladima u Pančevu.

U Strategiji brige o mladima na teritoriji Pančeva čiji je rok trajanja od 2014. do 2017. godine kao prioritetne oblasti određeni su: obrazovanje mladih, zdravlje mladih i odrastanje, bezbednost mladih, zapošljavanje, učešće mladih u donošenju odluka, aktivizam i volonterizam mladih i mobilnost i interkulturalizam mladih. U kojoj oblasti je po Vašem mišljenju najviše urađeno? 

Da bi se procenili efekti urađenog neophodno je izraditi ozbiljnu analizu i izlistavanje svih projekata, događaja i procesa, koji su pokrenuti i/ili su realizovani, a nakon toga i ozbiljnu evaluaciju urađenog i to ne samo od strane lokalne samouprave, već pre svega mladih i svih aktera omladinske politike. Proces vrednovanja Strategije mora biti transparentan i ocenjen od strane korisnika, dakle o mladima, ali ne bez mladih! 
Neophodno je uraditi anketu, istraživanje, pregled dokumentacije ali i dubinske intervjue sa svim relevantnim akterima omladinske politike na temu vrednovanja, kako je urađeno i za prethodnu Strategiju, a ocena urađenog u oblastima bila zasnovana. Broj i kvalitet događaja za mlade trebalo bi uporediti sa obuhvatom mladih. Sve ostalo su nagađanja i paušalne ocene.

U kojoj oblasti je po Vašem mišljenju najmanje urađeno?  

Ovako bez dubljih analiza, sigurno da je najmanje urađeno u oblasti aktivnog učešća mladih. Ova oblast, ne samo u našem gradu, je najčešće na margini. Mehanizmi za učešće mladih u donošenju odluka uglavnom ne funkcionišu, a mladi su deklarativno podržani.
Ovo se može proveriti formalnim prebrojavanjem mladih do 30 godina u telima i organima koji donose odluke u gradu: Skupština, Veće, upravni i nadzorni odbori javnih ustanova i preduzeća ili utvrđivanjem broja mladih direktora i direktorki.
Učešće mladih u donošenju odluka ne podrazumeva samo njihovo prisustvo na funkcijama i rukovodećim pozicijama, već i priliku da budu pitani, konsultovani i uvaženi. Učešće mladih u donošenju odluka, prema lestvici participacije mladih Rodžera Harta, ocenio bih kao „neučešće“, odnosno mladima se uglavnom manipuliše, a mladi su dekoracija.

 

0 mladi rad koms

 

U prethodnom periodu od 2014. do 2017. godine koliko su mladi zaista bili uključeni u kreiranje omladinske politike u Pančevu? Na koji način su bili uključivani? Da li je moglo više ili bolje? Kako?

Mladi su bili uključeni u vrednovanje prethodnog strateškog dokumenta i kreiranje Strategije 2014-2017 godine, pre svega kroz ocenjivanje urađenog, ali i kroz određivanje prioritetnih oblasti za mlade na lokalnom nivou. U tom procesu konsultacija, kroz fokus grupe i radionice, mladi su imali prilike da kreiraju i ciljeve, ali i mere Strategije. Strateški dokument bio je i na javnoj raspravi, nakon toga.
Pored skupova na kojima mladi direktno učestvuju u kreiranju strategije, uvek se može razviti i on-line platforma koja bi komunicirala sa mladima, naročito u vreme kada nam savremene tehnologije to omogućavaju, a mladi mogu bez formalnog prisustva reagovati i davati duže vreme sugestije nego na jednom ili dva skupa.
Ni ova Strategije nije uspela da podstakne rad omladinskih organizacija i kreira lokalnu krovnu organizaciju mladih, kako bi mladi zajednički reprezentovali stavove mladih i zagovarali rešenja u kojoj je neophodno da učestvuju: učenički parlamenti – srednjoškolci, studenti, organizacije mladih i za mlade, KUD-ovi, ali i mladi iz političkih partija. Nasuprot toga veliki broj organizacija se ugasio, a mnoge su ostale bez prostora za rad.
Savetovalište za mlade koje ne bi bilo u zdravstvenoj ustanovi neophodno je mladima i to savetovališta iz raznih oblasti koji danas muče mlade: karijerno savetovalište, psihološko savetovalište, partnerski odnosi, zdravlje...
Sektor za mlade u Pančevu zapošljavao je bez konkursa i bez nedovoljnih kompetencija. Sa druge strane negativnom selekcijom otpuštane su kompetentne, a dovođene stranačke osobe.

Šta su prema Vašem mišljenju najveći problemi mladih na teritoriji Pančeva i svih devet naseljenih mesta? Imate li neki predlog kako bi neki od tih problema mogli da se reše i kako?

Rekao bih da svi mladi Pančevci i Pančevke više od ostalih mladih u Srbiji imaju problem sa zagađenom životnom sredinom. Sa druge strane postoje i lokalne specifičnosti, na primer mladi iz naseljenih mesta nemaju jednake prilike i mogućnosti za učešće na kulturnim, sportskim i edukativnim sadržajima, jer se uglavnom dešavaju u gradu. Mobilnost i lokalni prevoz, mladima iz naseljenih mesta, onemogaćavaju jednake šanse da svoje slobodno vreme provode kvalitetno kao mladi iz grada.
Multinacionalne zajednice, ali i poslednji događaji nasilja mladih sa smrtnim ishodom u Pančevu, signaliziraju na potrebu za umreženim radom i komenadžmentom u oblasti bezbednosti mladih, ali i sprečavanju nasilja, edukacije o multikulturalnosti, saradnji, solidarnosti i toleranciji.
Umrežavanje lokalne samouprave, javnih preduzeća i ustanova, organizacija mladih i za mlade i Kancelarije za mlade, koji donose sistemska i održiva rešenja problema, jedino mogu adekvatno i sistemski rešavati probleme i gasiti požar, sve ostalo je ad-hok gašenje vatrica.
Kako bismo rekli da zajednica sistemski brine o mladima, da ih osluškuje, pita, podstiče i uvažava kao sagovornike u procesima donošenja odluka, neophodno je da se razviju održivi  mehanizmi koji podrazumevaju postojanje tela i organa, budžeta, prostora, standarda za mlade i onih koji rade sa mladima. Ti mehanizmi pobrojani su publikaciji: Minimum standarda za učešće mladih u procesima donošenja odluka u lokalnim zajednicama. Oni koji se late ovog posla, a u odsustvu obavezujućih zakonskih mera, etičkih i moralnih kodeksa i pravilnika, mogu ovu publikaciju da prihvate kao dogovor aktera omladinske politike u Srbiji da izgrađujemo standarde i iskreno i predano radimo za boljitak mladih, a onda i zajednice.

S obzirom na Vaše angažovanje u KOMS-u imali ste prilike da se upoznate i sa položajem i potrebama mladih u Srbiji. Koliko se, i u čemu, položaj i problemi mladih u Pančevu razlikuju u odnosu na ostatak Srbije?

U istraživanju o mladima koju je radio KOMS - Alternativni izveštaj o potrebama i položaju mladih u Republici Srbiji na nivou Srbije mladi iskazuju da su najveći problemi mladih zapošljavanje, obrazovanje i sistem vrednosti.
Mladi od 15 do 30 godina se nažalost danas posmatraju kao homogena grupa. Međutim kategorija mladih podrazumeva mnoštvo potkategorija, počev od uzrasta, pa zatim razlike po mestu stanovanja (grad-selo), po polu, pripadnosti etničkim i religioznim grupama, po bogatstvu i siromaštvu, seksualnoj orijentaciji, mladi koji su talenti i mladi sa smanjenim mogućnostima ili u sukobu sa zakonom... pankeri, narodnjaci... O problemima mladih je zato jako teško govoriti generalno.
Ono što je zajedničko svim mladima na svetu jeste sigurna polazna tačka za odrastanje, koju društvo mora da im pruži, a sve ostalo je od grupe do grupe i od zajednice do zajednice.

Kako biste ocenili učešće mladih u kreiranju lokalnih politika na lokalnom nivou i ima li bitnih razlika u jednom u odnosu na neki drugi deo Srbije? Kakva je situacija po tom pitanju u Pančevu?

Danas u Skupštini Srbije imamo samo 3 od 250 poslanika, koji su mlađi od 30 godina, samo 2 predsednika opštine su mlađi od 30 godina, u Vladi je nula mladih i to je, rekao bih ne baš ohrabrujući prikaz učešća mladih u donošenju odluka.
Mladi su najčešće dekoracija u procesima, najčešće odrasli smišljaju programe, a mladima se delegiraju zadaci ili se informišu. Saveti za mlade na lokalnom bivou uglavnom ne funkcionišu ili se sastoje samo od predstavnika političkih partija.
U komisijama na lokalnom nivou koje odlučuju o trošenju konkursnih sredstava za realizaciju strategija za mlade, mladi ne učestvuju.
Otuda je jasno zbog čega mladi u Srbiji, ne veruju institucijama, a više od 70% mladih želi da napusti mesto stanovanja i odseli se u veći grad ili inostranstvo. Danas u Srbiji poneke zajednice imaju dobre primere većeg učešća mladih, ali, na žalost, Pančevo to više nije.

Da li biste se uključili na bilo koji mogući način u donošenje nove Strategije brige o mladima u Pančevu?

Omladinskom politikom u Srbiji i Pančevu, kao nestranačka ličnost i omladinski radnik bavim se od 2005. godine kada smo zagovarali osnivanje Ministarstva za mlade Srbije. Nakon toga u Pančevu smo doneli jednu od prvih Strategija za mlade i osnovali prvu Kancelariju za mlade, u kojoj sam bio i koordinator. Svoje radno iskustvo u ovoj oblasti sticao sam u NAPOR-u i KOMS-u, ali i u Domu omladine Pančevo kao direktor od 2012. do 2015. godine.
Nažalost, naš grad nema sluha za to, nisam pozvan da se uključim. Samo zato što sam bio učesnik demonstracija Protiv diktature 2017. godine smenjen sam sa mesta člana Komisije za mlade Grada Pančeva, a 2015. godine sa mesta direktora Doma omladine. Kompetencije, volonterski rad, entuzijazam pojedinaca se u našem gradu ne ceni. 
Uključio bih se tako što bih pomogao tebi kao novinarki i portalu Pančevo MOJKraj, kao i nekim vrednim omladinskim organizacijama, stručnjacima i volonterima. Donosiocima odluka u Gradu ne, sada više ni za novac, jer tu nema sagovornika, niti kompetencija, a, na žalost, ni iskrene želje da se uradi nešto ljudski, sa mladima i strukom.

 

0 potpis ispod teksta

Autor:  V.J.Peštanac
Ocenite ovaj članak:
(10 glasova)

Komentari  

+4 #1 Mare 11-12-2017 23:16
Tužno ali istinito.
Konkursi naručito nemaju nikakve veze sa samim ciljem projekata ali itekako imaju veza sa time da li si blizak partiji i po tome se novac i raspodeljuje :(
A o tome koliko se cene postignuti rezultati mladih :-x šta reći... zapravo :cry:
Odgovori

Dodaj komentarSaglasan sam sa pravilima komentarisanja navedenim u uslovima korišćenja!
EUR 0.00 0.00 USD 0.00 0.00 CHF 0.00 0.00 SEK 0.00 0.00