subota, 1. jul 2017.  17:21h
Pročitano 2633 puta

Gajić: težićemo obnovi voznog parka kako bi nivo usluge podigli na viši nivo

O poslovanju JKP ATP, redovnim i sezonskim linijama, autobusima i kvalitetu prevoza putnika razgovarali smo sa direktorom ovog preduzeća Nebojšom Gajićem.

Nebojša Gajić, direktor JKP ATP Pančevo Nebojša Gajić, direktor JKP ATP Pančevo Pančevo.MOJKraj.rs

Pre pola godine radili ste analizu saobraćaja, šta su njeni glavni pokazatelji i kako su se rezultati te analize odrazili na broj polazaka autobusa na linijama na kojima posluje JKP ATP? 

Nakon analize prihoda i troškova međumesnih linija doneli smo odluku da određeni broj polazaka ukinemo. Broj polazaka je bio predimenzioniran u odnosu na broj putnika koji je koristio naš prevoz na predmetnim linijama. Pri donošenju odluke o ukidanju polazaka vodili smo računa da to budu polasci između jutarnjeg i popodnevnog špica, odnosno polasci koje koristi najmanji broj putnika uz dogovor sa Opštinama Opovo i Kovačica i Mesnom zajednicom Mramorak do/od kojih linije saobraćaju.

U Tabeli je prikazan broj polazaka radnim danom, subotom i nedeljom reda vožnje koji se primenjivao do 31.12.2016.godine i reda vožnje koji se trenutno primenjuje na međumesnim linijama: 

0 tabela atp

 

Na relaciji Pančevo-Starčevo ATP je godinama imao problema i sa nelojalnom konkurencijom u vidu kombi prevoznika. Kakva je situacija danas?

Odlukom o uređenju saobraćaja na teritorija grada Pančeva organizacija obavljanja javnog linijskog prevoza putnika poverena je od strane Grada JKP ATP-u, kao javno komunalnom preduzeću registrovanom za obavljanje prevoza putnika. Prevoznici koje identifikujete kao nelojalnu konkurenciju, prema našim saznanjima, registrovani su za vanlinijski prevoz koji podrazumeva prevoz određenih grupa putnika, unapred poznatih, sa unapred zaključenim ugovorom i cenom i kojima nije dozvoljeno da vrše ukrcavanje i iskrcavanje putnika na autobuskom i taksi stajalištima. Upravo činjenica da pomenuti prevoznici ukrcavanje i iskrcavanje putnika vrše suprotno odredbama Odluke o uređenju saobraćaja na teritoriji grada Pančeva, čini ih nelojalnom i “nelegalnom” konkurencijom, koja u određenoj meri utiče na smanjenje sopstvenih prihoda ATP-a, odnosno dovodi do potrebe da Osnivač opredeljuje dodatna sredstva za funkcionisanje javnog prevoza na teritoriji Pančeva.

Problem kombi prevoznika prisutan je i na drugim linijama, posebno ka Beogradu. Kakav je uticaj akcija suzbijanja nelegalnog prevoza na poslovanje ATP-a? Kakvo je stanje na terenu uopšte po ovom pitanju?

Problematika kombi prevoznika na potezu ka Beogradu poznata je duži vremenski period, i na žalost sve više se javlja i u drugim gradovima Srbije. Evidentni su napori nadležnog Ministarstva i inspekcijskih organa da se ova vrsta nelegalnog prevoza minimizira ili uvede u zakonom propisane okvire. Prevoz putnika do i od Beograda definiše se kao međumesni prevoz i na neki način radi se o tržišnoj utakmici, u kojoj pod određenim uslovima mogu učestvovati i drugi zainteresovani prevoznici, uz poštovanje određenih zakonskih procedura. Svakako da rad inspekcijskih organa na suzbijanju nelegalnog prevoza doprinosi određenom povećanju prihoda legalnim prevoznicima. JKP ATP je jedan, ali ne i jedini od legalnih prevoznika koji obavlja prevoz ka Beogradu, tako da suzbijanje nelegalnog prevoza nije samo zbog interesa ATP-a, već svih legalnih prevoznika.

Prošlo je oko tri meseca kako su u saobraćaj puštena vozila na metan. Da li je nabavka tih autobusa ispunila očekivanja i koliko je smanjila troškove goriva?

U prethodnim intervijuima smo razgovarali i o prosečnoj starosti autobusa koji se nalaze u voznom parku ATP-a i o neophodnosti nabavke mlađih autobusa. Ja bih lično voleo da ATP ima mogućnosti da kupuje nove autobuse. Međutim, tržište prevoza putnika, posebno u međumesnom saobraćaju je takvo da postoji trend smanjenja broja putovanja. Zbog svega toga, najveći broj prevoznika nije u mogućnosti da kupuje isključivo nove autobuse, već se vozni parkovi obnavljaju i kupovinom polovnih vozila. Uzimajući u obzir prethodno navedeno, i ATP je bio primoran da deo obnove voznog parka realizuje i nabavkom polovnih autobusa. Prva očekivanja u pogledu smanjenja troškova goriva su ostvarena. 

Koje nove usluge JKP ATP može ponuditi korisnicima, a koje će doprineti uvećanju prihoda? 

Osnovna delatnost ATP-a je prevoz putnika i više od 90% ukupnih prihoda ostvaruje se od ove delatnosti. Pored prevoza putnika, ATP-u je povereno na upravljanje i autobuska stanica. Prihodi koji se ostvaruju od pružanja usluga na autobuskoj stanici u najvećoj meri pokrivaju troškove poslovanja autobuske stanice. Takođe, u okviru sektora Tehničkog održavanja funkcioniše i Uslužni centar u okviru koga se nalazi tehnički pregled, tahografska laboratorija, šalter MUP-a za produženje registracije, poligon za autoškole i parking. I ova profitna celina je tržišno orjentisana i čine se napori da prihodi koji se ostvare budu dovoljni za samostalno funkcionisanje ove profitne jedinice. Trenutno su aktivnosti usmerene na stvaranju preduslova da se dodatni prihodi obezbede i zaposlenima u tehničkom održavanju, pre svega kroz postupak učešća na javnim nabavkama za održavanje vozila. 

Da li će i ove godine saobraćati linija do mora i hoće li biti i drugih sezonskih linija?

Naravno, kao i prethodnih godina i ove godine od 27. juna počelo je saobraćanje sezonske linije na relaciji Pančevo – Herceg Novi. Polasci će biti svakodnevni iz Pančeva u 20.00 časova i iz Herceg Novog u 18.10 časova. Pored ove sezonske linije, od početka maja saobraća i linija ka Devojačkom bunaru. Ova linija saobraća vikendom, polasci iz Pančeva su subotom u 07.30 i nedeljom u 18.00 časova sve do 30. septembra 2017. godine.

Jedna od Opština Južnog Banata gde ATP prevozi putnike je i Opovo. U januaru je potpisan i ugovor o saradnji s Opštinom Opovo. Kako ta linija funkcioniše?

Ugovor sa opštinom Opovo potpisan je za sufinansiranje dva  polaska koje je ATP prestao da vozi od 1. januara ove godine, a koji su vraćeni na zahtev građana Opova. Brojanje putnika tokom aprila pokazalo je da se na liniji Pančevo-Opovo dnevno preveze u proseku 395 putnika u odlasku i 298 putnika u povratku što je i dalje nedovoljno da bi ova linija bila ekonomski održiva.

Gde je ATP u međumesnom saobraćaju i dalje prisutan, osim Beograda i Opova i da li ste zadovoljni brojem putnika u autobusima na tim linijama i ostvarenim prihodima?

Prema odredbama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju međumesni prevoz putnika je prevoz između naseljenih mesta koja se nalaze na teritoriji dve ili više jedinica lokalne samouprave. Na osnovu ove zakonske odredbe, međumesni prevoz je prevoz ka Beogradu, Opovu, opštini Kovačica i opštini Kovin, odnosno Mramorku kao naseljenom mestu opštine Kovin. Nažalost, broj putnika, osim poteza Beograda, nije dovoljan da bi obezbedio dovoljno prihoda za nesmetano obavljanje saobraćaja ka opštinama Opovo, Kovačica i MZ Mramorak. Stanje na međumesnom saobraćajnom tržištu svakako će dovesti do preispitivanja mogućnosti ATP-a da u narednim godinama obavlja prevoz ka ovim destinacijama, a da to dodatno ne ugrožava poslovanje preduzeća. 

Kako inače ocenjujete kvalitet prevoza i stanje autobusa JKP ATP-a?

Broj vozila i struktura voznog parka su od velike značajnosti za proizvodnu sposobnost sistema javnog gradskog transporta putnika. Struktura voznog parka prema markama autobusa je izrazito heterogena te sa velikim angažovanjem i naporom održavamo visok stepen pouzdanosti i funkcionisanja sistema. Trenutno, imamo dovoljan broj vozila za realizaciju registrovanih redova vožnje u gradskom i međumesnom saobraćaju. S obzirom da su nam autobusi osnovno sredstvo za rad, težićemo i u narednom periodu da obnavljamo vozni park kako bi nivo usluge podigli na viši nivo.

U mnogim mestima s teritorije Pančeva se nadaju uvođenju bar jednog noćnog polaska. Koliko je to realno očekivati i gde je glavni problem što Pančevo ne može da priušti noćne polaske na bilo kojoj od linija?

Od kraja marta ponovo smo uveli polaske u 00.00 časova ka svima naseljenim mestima Grada Pančeva (izuzev Ivanova) i ka Opovu i Mramorku. Na zahtev naših sugrađana tokom 2013-te godine uveli smo noćne polaske u  01.00, 02.00 i 03.00 časova na najfrekventnijoj liniji Pančevo-Beograd. Nakon šest meseci saobraćanja zbog nedovoljnog broja putnika polasci su ukinuti. Grad kao osnivač preduzeća je osnivačkim aktom definisao koja je osnovna delatnost a to je gradsko prigradski prevoz putnika na teritoriji grada Pančeva i da ovaj vid prevoza predstavlja komunalnu delatnost. Smatramo da bi uvođenje dodatnih noćnih polazaka trebalo raditi u saradnji sa Gradom, koji bi trebao da opredeli dodatna finansijska sredstva, jer uz postojeće neekonomske cene prevoza na teritoriji Grada, kao i broj putnika, nije realno očekivati da ATP može da odgovori odgovori ovom zahtevu na osnovu trenutno raspoloživih finansijskih sredstava.

Autor:  Pančevo.MOJKraj.rs
Ocenite ovaj članak:
(2 glasova)

Dodaj komentarSaglasan sam sa pravilima komentarisanja navedenim u uslovima korišćenja!
EUR 0.00 0.00 USD 0.00 0.00 CHF 0.00 0.00 SEK 0.00 0.00