ponedeljak, 4. april 2016.  17:58h
Pročitano 1519 puta

Dug za porez možete odložiti do 60 rata

Sekretarijat za poresku administraciju grada Pančeva obaveštava poreske obveznike da je Skupština Republike Srbije usvojila izmene Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, i da su stvoreni uslovi da poreski obveznici pod povoljnim uslovima mogu ostvariti pravo na odlaganje poreskog duga na rate.

Građani imaju pravo na podnošenje zahteva za odlaganje duga do 60 rata i otpis kamate na predmetni dug Građani imaju pravo na podnošenje zahteva za odlaganje duga do 60 rata i otpis kamate na predmetni dug Pixabay.com

1. Poreski obveznici koji na dan 4.3.2016. godine imaju glavnicu poreskog duga koji ne prelazi 2.000.000 dinara mogu odložiti plaćanje glavnice poreskog duga najduže do 60 mesečnih rata uz otpis 100% kamate

Zahtev za odlaganje plaćanja poreskog duga poreski obveznik može podneti samo jednom, i to počev od 1. aprila i najkasnije do 4. jula 2016. godine.

Uslov za ostvarivanje prava na plaćanje dugovanog poreza na rate jeste da poreski obveznik izmiri sve tekuće obaveze dospele za plaćanje od 4.3.2016. godine do dana podnošenja zahteva i dostavi dokaz o tome.

Poreskom obvezniku koji redovno izmiruje rate odloženog poreskog duga i tekuće obaveze u skladu sa zakonom, po isteku svakih 12 meseci otpisuje se kamata na uplaćenu glavnicuduga.

Ako poreski obveznik pre isteka roka odloženog plaćanja poreskog duga isplati glavnicu odloženog duga u potpunosti, poreskom obvezniku se otpisuje celokupna kamata na taj dug.

Za vreme plaćanja poreza na rate na taj porez obračunava se kamata po stopi jednakoj referentnoj kamati Narodne banke Srbije.

2. Poreski obveznik koji na dan 4.3.2016. godine ima glavnicu poreskog duga koja prelazi 2.000.000 dinara, takođe može podneti zahtev za odlaganje plaćanja poreskog duga koji u sebi sadrži 50% pripadajuće kamate nakon ovog datuma.  

Podnošenje zahteva za odlaganje plaćanja poreskog duga iznad 2.000.000 dinara nije oročeno.

Poreski obveznik može poreski dug  na ovaj način odložiti najviše do 60 meseci. 

Poreski obveznik za vreme trajanja odloženog plaćanja poreskog duga na rate je dužan da plaća  rate odloženog poreskog duga kao i tekuće obaveze. 

Poreski obveznik koji redovno izmiruje rate odloženog plaćanja kao i tekuće obaveze u skladu sa zakonom, stiče pravo da mu se otpiše 50 % kamate koja se odnosi na taj poreski dug plaćen u tom periodu, po isteku svakih 12 meseci - do izmirenja tog duga u potpunosti.

U slučaju da ovakav poreski obveznik i pre isteka roka plaćanja poreskog duga na rate isplati poreski dug u potpunosti, otpisaće mu se 50% kamate na taj dug.

Za vreme plaćanja poreza na rate na taj porez obračunava se kamata po stopi jednakoj referentnoj kamati Narodne banke Srbije, navodi se u saopštenju.

Autor:  Pančevo.MOJKraj.rs
Ocenite ovaj članak:
(3 glasova)

Dodaj komentarSaglasan sam sa pravilima komentarisanja navedenim u uslovima korišćenja!
EUR 0.00 0.00 USD 0.00 0.00 CHF 0.00 0.00 SEK 0.00 0.00