četvrtak, 20. jun 2024.  22:12h
Pročitano 180 puta

Raspisani konkursi Ministarstva odbrane

Centar Ministarstva odbrane Pančevo obaveštava javnost da je Ministarstvo odbrane Republike Srbije raspisalo konkurse za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i Vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire i javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire.

Za sve informacije u vezi konkursa javiti se Centru Ministarstva odbrane u Pančevu Za sve informacije u vezi konkursa javiti se Centru Ministarstva odbrane u Pančevu MOD.gov.rs

 

Dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i Vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire

Centar Ministarstva odbrane Pančevo, obaveštava zainteresovana lica muškog i ženskog pola, da je i dalje u toku javni konkurs za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u 2024. i Vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire u 2024. godini

Pravo prijavljivanja imaju državljani Republike Srbije starosti od 19 do 30 godina koji ispunjavaju uslove konkursa : 

Opšti uslovi:

- da je državljanin Republike Srbije;

- da nije osuđen na kaznu maloletničkog zatvora ili bezuslovno na kaznu zatvora zbog krivičnog dela (dok kaznu ne izdrži ili ne bude pušten na uslovni otpust);

- da se ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti;

- da je zdravstveno sposoban za vojnu službu;

- da nije odslužio vojni rok sa oružjem i

- da ima mesto prebivališta na teritoriji Republike Srbije.

Pored opštih uslova kandidat za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire mora ispunjavati i sledeće uslove:

- da ima završene osnovne akademske studije odnosno osnovne strukovne studije od značaja za Vojsku Srbije;

- da ispunjava uslove propisane za regrute koji se upućuju u posebne jedinice Vojske Srbije i

- da ima pozitivnu bezbednosnu proveru

- Zainteresovani kandidati mogu izvršiti prijavu za DSVR i preko portala e- Uprave (aplikacija „ Dobrovoljac“) ili na šalterima JP „ Pošte Srbije.“

 Više informacija mogu dobiti na internet stranici   Ministarstva odbrane www.mod.gov.rs, ili u Centru Ministarstva Odbrane Pančevo, adresa Miloša Obrenovića br.1, Pančevo, gde mogu podneti i prijavu.

Posle potpisivanja ugovora koji definiše prava i obaveze obe strane, kandidat odlazi u jedan od tri centra za obuku Vojske Srbije- Sombor, Valjevo ili Leskovac.

Zakon o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi, propisuje da služenje vojnog roka traje šest meseci.

Služenje vojnog sa oružjem je jedan od preduslova za zasnivanje radnog odnosa u jedinicama Vojske Srbije u statusu profesionalnog vojnika.

                                                                              Centar Ministarstva odbrane Pančevo

 

Na osnovu Odluke o obustavi obaveze služenja vojnog roka („Službeni glasnik RS", broj 95/10), člana 135. st. 4. i 5. Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi („Službeni glasnik RS", br. 88/09, 95/10 i 36/18) i člana 3. Uredbe o načinu i postupku dobrovoljnog služenja vojnog roka („Službeni glasnik RS", broj 7/11), 

Ministarstvo odbrane objavljuje

J A V N I   OGLAS

za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire

1.  Pravo prijavljivanja kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire

Na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Vojsci Srbije mogu se prijaviti kandidati muškog i ženskog pola koji u 2024. godini navršavaju od 19 do 30 godina života.

Opšti uslovi:

- da je državljanin Republike Srbije;

- da nije osuđen na kaznu maloletničkog zatvora ili bezuslovno na kaznu zatvora zbog krivičnog dela (dok kaznu ne izdrži ili ne bude pušten na uslovni otpust);

- da se ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti;

- da je zdravstveno sposoban za vojnu službu;

- da nije odslužio vojni rok sa oružjem i

- da ima mesto prebivališta na teritoriji Republike Srbije.

Pored opštih. kandidat za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire mora ispunjavati i sledeće uslove:

- da ima završene osnovne akademske studije odnosno osnovne strukovne 

studije od značaja za Vojsku Srbije;

- da ispunjava uslove propisane za regrute koji se upućuju u posebne jedinice 

Vojske Srbije i

- da ima pozitivnu bezbednosnu proveru.

2.  Podnošenje prijave i potrebna dokumentacija za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire

Prijavu kandidat podnosi centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, prema mestu prebivališta.

Kandidat koji ima boravište u inostranstvu prijavu može podneti nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu.

Obrazac prijave kandidat dobija u centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu.

Kandidat koji se prijavio za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem, dužan je da ispuni obrazac prijave i priloži:

-fotokopiju diplome o završenoj školi (original dokumenta na uvid) i biografiju.

Kandidat za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire uz prijavu prilaže i sledeće dokaze: 

- ugovor sa Ministarstvom odbrane o stipendiranju, ako je bio vojni stipendista i 

-  pisanu saglasnost za bezbednosnu proveru za upućivanje u posebne jedinice Vojske Srbije.

Zainteresovani kandidati mogu izvršiti prijavu za DSVR i preko portala e- Uprave ( aplikacija „ Dobrovoljac“) ili na šalterima JP „ Pošte Srbije.“

3.  Izbor kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire

Utvrđivanje konačne rang-liste kandidata vrše regionalni centri Ministarstva odbrane, na osnovu predloga centara Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, nakon obavljenih lekarskih i drugih pregleda i psiholoških ispitivanja kandidata u ovlašćenim vojnozdravstvenim ustanovama.

Izbor potrebnog broja kandidata sa utvrđene konačne rang-liste vrše komisije regionalnih centara Ministarstva odbrane, u skladu sa Planom uputa kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u centre za obuku i Planom prijema slušaoca vojnog stručnog osposobljavanja za rezervne oficire.

4.  Zaključivanje ugovora

Izabrani kandidati potpisuju ugovor sa Ministarstvom odbrane, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze. koji obavezno sadrži početak i završetak dobrovoljnog služenja vojnog roka, uslove života i rada, novčana primanja, uslove prekida dobrovoljnog služenja vojnog roka i naknadu troškova u slučaju neopravdanog prekida dobrovoljnog služenja vojnog roka.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu u mestu prebivališta, nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu i na sajtu Ministarstva odbrane www.mod.gov.rs.

Javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje u 2024. godini je stalno otvoren, a rangiranje kandidata će se vršiti periodično, u skladu sa uputnim rokovima. 

Autor:  Pančevo MOJKraj
Ocenite ovaj članak:
(1 Glas)

Dodaj komentarSaglasan sam sa pravilima komentarisanja navedenim u uslovima korišćenja!
EUR 116.70 117.41 USD 107.19 107.83 CHF 120.49 121.21 SEK 10.09 10.15