ponedeljak, 2. novembar 2015.  11:18h
Pročitano 906 puta

Javna rasprava o tekstu Lokalnog akcionog plana za period od 2016. do 2018. godine

U toku je javna rasprava o nacrtu Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja žena i rodne ravnopravnosti za period od 2016. do 2018. godine.

U toku je javna rasprava na nacrt teksta Akcionog plana za unapređenje položaja žena i rodne ravnopravnosti na teritoriji Grada Pančeva U toku je javna rasprava na nacrt teksta Akcionog plana za unapređenje položaja žena i rodne ravnopravnosti na teritoriji Grada Pančeva

Pozivaju se građanke i građani Pančeva da tekst pročitaju i daju svoje predloge i sugestije za poboljšanje dokumenta.

U uvodnom delu dokumenta date su neke polazne osnove. Autorke teksta napisale su i objasnile ceo proces kako se do samog dokumenta došlo i kako je tekla izrada, navedeni su domaći i strani dokumenti na koje se ovaj akcioni plan oslanja, koje prioritete prepoznaje, koje ciljeve vidi, zbog čega je važno da on postoji.

Aktivistkinje Ženske mirovne grupe uradile su zatim kratku analizu stanja, u čemu su pomogli podaci dobijeni popisom stanovništva iz 2011. godine, kao i oni podaci koji se odnose na sam Grad Pančevo. 

Marijana Jović, predsednica ŽMIG-a kaže da se nakon tog uvodnog dela pristupilo izradi aktivnosti, koje su podeljene u tri strateške oblasti - javne politike, bezbednost i lični i profesionalni razvoj žena.

Što se tiče podrške i uloge institucija mislimo da je prvenstveno u prve dve strateške oblasti njihova uloga neprocenjiva i velika, objasnila je Marijana Jović.

Ponuđeni nacrt ovog dokumenta sadrži, kao što je već navedeno, tri strateške oblasti: javne politike, bezbednost i lični i profesionalni razvoj žena, a u okviru svake od njih jasno definisane ciljeve i načine kako da se do njih stigne.

U strateškoj oblasti javne politike postavljen je kao opšti cilj uspostavljanje institucionalnih preduslova i jačanje kapaciteta za uključivanje rodne perspektive (gender mainstreaming) u donošenje programa, odluka i strateških dokumenata.

Da bismo postigli taj opšti cilj, mi smo ga razložile na četiri pojedinačna cilja u okviru kojih imamo predviđene različite aktivnosti, napomenula je Marijana Jović.

Pojedinačni ciljevi u oblasti javne politike su:
1.1. Uvođenje rodne perspektive u gradske aktivnosti i institucije čiji je osnivač lokalna samouprava
1.2. Jačanje institucionalnih okvira za sprovođenje politika rodne ravnopravanosti u gradu Pančevu kroz povećanje kapaciteta, nadležnosti i vidljivosti Saveta za rodnu ravnopravnost
1.3. Uspostavljanje sistema praćenja položaja žena i muškaraca u gradu Pančevu i povećana dostupnost rodno osetljivih podataka
1.4. Kreiranje rodno izbalansiranog budžeta Grada Pančeva.

U drugoj strateškoj oblasti, bezbednosti, kao opšti cilj postavljeno je unapređenje sigurnosti i bezbednosti žena, dok su posebno utvrđena i tri pojedinačna cilja.

Pojedinačni ciljevi u strateškoj oblasti “bezbednost” su:
2.1. Unapređenje sistema zaštite žena, žrtava porodičnog i svih drugih oblika rodno zasnovanog nasilja 
2.2. Podizanje svesti javnosti o rodno zasnovanom nasilju i razvijanje nulte tolerancije na nasilje
2.3. Izrada rodno osetljive procene rizika i plana upravljanja vanrednim situacijama.

Rezultat uvođenja i poštovanja principa rodne ravnopravnosti doprinosi boljem kvalitetu života i blagostanja za sve, žene i muškarce, dečake i devojčice. Uvođenje principa jednakosti i rodne ravnopravnosti omogućava efikasno korišćenje svih kapaciteta društva, kao i adekvatno partnerstvo institucija, privatnog sektora i civilnog društva na dobrobit svih.
Osnaživanje žena i rodna ravnopravnost su temeljne vrednosti na kojima počiva sistem ljudskih prava, ali i imperativ ekonomskog i socijalnog razvoja svakog društva. Poštovanjem i primenom ovih vrednosti i standarda doprinosi se, odlučno, za budućnost jednakih prava i jednakih mogućnosti u cilju napretka za sve u našoj lokalnoj zajednici.

U trećoj strateškoj oblasti, lični i profesionalni razvoj žena, kao opšti cilj postavljena je participacija žena pri donošenju odluka i veća dostupnost usluga koje odgovaraju njihovim potrebama.

Pojedinačni ciljevi u ovoj strateškoj oblasti su:
3.1. Povećanje učešće žena u donošenje odluka na različitim nivoima odlučivanja na lokalnom nivou
3.2. Poboljšanje kvaliteta života žena uspostavljanjem specifičnih usluga na lokalnom nivou
3.3. Informisanje u funkciji promocije principa jednakih mogućnosti

Izrada ovog dokumenta je u završnoj fazi, objavljen je i na sajtu je Grada Pančeva kako bi i ostali zainteresovani u Pančevu mogli da ga pročitaju i daju svoje sugestije i predloge za njegovo poboljšanje. 

Ukoliko sve bude prema očekivanjima Saveta za rodnu ravnopravnost, odbornici Skupštine grada trebalo bi da ovaj dokument usvoje do kraja godine.

Na izradi Nacrta Akcionog plana grada Pančeva za poboljšanje položaja žena i rodne ravnopravnosti radile su predstavnice Ženske mirovne grupe (ŽMIG) u saradnji sa Savetom za rodnu ravnopravnost Skupštine grada Pančeva, u okviru projekta podržanog od strane Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova "Put ka rodnoj ravnopravnosti u gradu Pančevu".

Tekst nacrta Akcionog plana grada Pančeva za unapređenje položaja žena i rodne ravnopravnosti možete pročitati i ovde.

 

Autor:  Pančevo.MOJKraj.rs
Ocenite ovaj članak:
(8 glasova)

Dodaj komentarSaglasan sam sa pravilima komentarisanja navedenim u uslovima korišćenja!
EUR 0.00 0.00 USD 0.00 0.00 CHF 0.00 0.00 SEK 0.00 0.00